W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się do wszystkich właścicieli nieruchomości, administratorów budynków i obiektów w mieście Katowice o dokonanie przeglądu studni wodomierzowych oraz wewnętrznych instalacji wod-kan i zabezpieczenie tych (...)

Katowickie Wodociągi S.A. informują, że w dniu dzisiejszym tj. 27.11.2015r. wystąpiła awaria magistrali wodociągowej o średnicy Ø 500 w dzielnicy Piotrowice i Ochojec.
Katowickie Wodociągi S.A. informują...
Katowickie Wodociągi S.A. informują...
Katowickie Wodociągi S.A. informują...
Dane kontaktowe
Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna 40-335 Katowice
ul. Obr.Westerplatte 89
Tel.: 32 78 82 600
32 25 53 116
Fax: 32 78 82 503
Konto: 90 1090 1186 0000 0000 1801 4517