Katowickie Wodociągi S.A. informują, że w dniu 10.11.2014r. w związku z informacją otrzymaną z Obwodowego Urzędu Miar w Katowicach, nie będzie możliwe wykonanie legalizacji wodomierzy klientów. Dodatkowy termin legalizacji wodomierzy wyznaczono na 07.11.2014r. (...)

Katowickie Wodociągi S.A. informują, że dnia 28.10.2014r. od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia 29.10.2014r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców...
Katowickie Wodociągi S.A. informują, że dnia 25.10.2014r. od godz. 23.00 do godz. 1.00 dnia 26.10.2014r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców
Dane kontaktowe
Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna 40-335 Katowice
ul. Obr.Westerplatte 89
Tel.: 32 78 82 600
32 25 53 116
Fax: 32 78 82 503
Konto: 90 1090 1186 0000 0000 1801 4517