Katowickie Wodociągi S.A. informują, że od dnia 31.07.2015r. uległ zmianie „Cennik opłat pobieranych przez Katowickie Wodociągi S.A. za usługi wykonywane na rzecz odbiorców zewnętrznych na okres od dnia 01.09.2014r. do 31.08.2015r. (...)

Katowickie Wodociągi S.A. informują, że dnia 04.08.2015r. od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia 05.08.2015r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Morawy nr 91c, 91d, 93b, 93d, 119b, 119c, 119d, 119e, 119f oraz ul. Osiedlowej nr 5, 7, 9, 11, 13, 15 w Katowicach.
Dane kontaktowe
Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna 40-335 Katowice
ul. Obr.Westerplatte 89
Tel.: 32 78 82 600
32 25 53 116
Fax: 32 78 82 503
Konto: 90 1090 1186 0000 0000 1801 4517