Katowickie Wodociągi S.A. informują, że w dniu 10.11.2014r. w związku z informacją otrzymaną z Obwodowego Urzędu Miar w Katowicach, nie będzie możliwe wykonanie legalizacji wodomierzy klientów. Dodatkowy termin legalizacji wodomierzy wyznaczono na 07.11.2014r. (...)

Katowickie Wodociągi S.A. informują, że dnia 23.10.2014r. od godz. 22.00 do godz. 4.00 dnia 24.10.2014r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Ciesielskiej, Ratuszowej, Zamenhofa, Przelotowej, Wiosny Ludów nr 1-53b (numery nieparzyste) i nr 2-38 (numery parzyste) oraz ul. Kantorówny w Katowicach.
Katowickie Wodociągi S.A. informują, że dnia 23.10.2014r. od godz. 8.00 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Bazyliowej nr 16-46 (wszystkie numery) i ul. Szarych Szeregów nr 16-34b (numery parzyste) w Katowicach.
Dane kontaktowe
Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna 40-335 Katowice
ul. Obr.Westerplatte 89
Tel.: 32 78 82 600
32 25 53 116
Fax: 32 78 82 503
Konto: 90 1090 1186 0000 0000 1801 4517