Katowickie Wodociągi S.A. informują, że od dnia 01.02.2015r. ulega zmianie opłata za odpady płynne dowożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnie ścieków w „Cenniku opłat pobieranych przez Katowickie Wodociągi S.A. za usługi wykonywane na rzecz odbiorców (...)

Katowickie Wodociągi S.A. informują, że dnia 3.02.2015r. od godz. 18.00 do dnia 4.02.2015r do godz. 6.00. nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Na Obrzeżu, Hoppego, Wajdy, Modrzewiowej, Wiązowej, Blachnickiego w Katowicach.
Dane kontaktowe
Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna 40-335 Katowice
ul. Obr.Westerplatte 89
Tel.: 32 78 82 600
32 25 53 116
Fax: 32 78 82 503
Konto: 90 1090 1186 0000 0000 1801 4517