4 stycznia br. Rada Miasta Katowice przyjęła propozycję opłat za wodę i odprowadzanie ścieków na okres od 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. Na podstawie kalkulacji niezbędnych kosztów Katowickie Wodociągi S.A. zaproponowały pozostawienie ceny 1m3 wody na dotychczasowym (...)

Katowickie Wodociągi S.A. informują, że dnia 16.02.2016 r. od godz. 08.00 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody...
Katowickie Wodociągi S.A. informują, że dnia 15.02.2016 r. od godz. 09.00 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody...
Dane kontaktowe
Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna 40-335 Katowice
ul. Obr.Westerplatte 89
Tel.: 32 78 82 600
32 25 53 116
Fax: 32 78 82 503
Konto: 90 1090 1186 0000 0000 1801 4517