W dniu 04 lipca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał Katowickim Wodociągom S.A. potwierdzenie dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu dotyczącego gospodarki (...)

Dane kontaktowe
Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna 40-335 Katowice
ul. Obr.Westerplatte 89
Tel.: 32 78 82 600
32 25 53 116
Fax: 32 78 82 503
Konto: 90 1090 1186 0000 0000 1801 4517