Wydawanie warunków technicznych

Jesteś na: Strona główna / Usługi / Wydawanie warunków technicznych

W celu uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej lub wydania warunków technicznych klient zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek.
 • 2 egz. aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z nakładką „S” i „U” wraz z wyrysem i wypisem z rejestru gruntów, z zaznaczoną drogą dojazdową i lokalizacją projektowanego lub istniejącego obiektu.

W celu uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej klient zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek.
 • 2 egz. dokumentacji technicznej (podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej).
 • 3 egz. dokumentacji technicznej (podłączenie do sieci kanalizacyjnej deszczowej).

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej klient może zlecić Katowickim Wodociągom S.A. W celu opracowania projektu klient zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • Zlecenie.
 • Warunki techniczne wydane przez Katowickie Wodociągi S. A.
 • 1 egz. oryginału mapy do celów projektowych zaktualizowanej w zakresie „S”, „U” i „W” z naniesionym budynkiem (wersja papierowa oraz dodatkowo wersja cyfrowa, jeżeli znajduje się w posiadaniu inwestora).
 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Plan zagospodarowania terenu z rzędną 0.00 budynku.
 • Karta charakterystyki studni kanalizacyjnej, do której będą odprowadzane ścieki.
 • Zgoda na przejście przez tereny prywatne, jeśli taka sytuacja ma miejsce.
 • Projekt budynku (rzut piwnic lub parteru z zaznaczonym miejscem wylotu kanalizacji, przekrój przez fundamenty, część instalacyjna).

Cenniki za wydanie warunków i uzgodnień dokumentacji wod-kan.   Cenniki za wydanie warunków i uzgodnień dokumentacji wod-kan.

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wydawanie warunków technicznych przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej [ 5 ]
SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej. SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej. 978 KB
pobierz
SBO/SDS/004 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/naniesienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej SBO/SDS/004 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/naniesienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 959 KB
pobierz
SBO/SDS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej. SBO/SDS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej. 960 KB
pobierz
SBO/SDS/002 - Wniosek o wydanie warunków technicznych. SBO/SDS/002 - Wniosek o wydanie warunków technicznych. 974 KB
pobierz
SBO/SDS/001 - Wniosek o wydanie wstępnych warunków technicznych SBO/SDS/001 - Wniosek o wydanie wstępnych warunków technicznych 960 KB
pobierz