Dokumenty do pobrania

Jesteś na: Strona główna / Poradnik / Dokumenty do pobrania

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Ceny wody [ 3 ]
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2016r. do 31.01.2017r. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2016r. do 31.01.2017r. 700 KB
pobierz
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice 184 KB
pobierz
Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 820 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: taryfa_2018 [ 3 ]
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2017r. do 31.01.2018r. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2017r. do 31.01.2018r. 961 KB
pobierz
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice 184 KB
pobierz
Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 820 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków [ 12 ]
SBO/042-Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków oraz wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenie nadzoru nad budową. SBO/042-Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków oraz wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenie nadzoru nad budową. 1 MB
pobierz
SBO/043 - Informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość SBO/043 - Informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość 1.1 MB
pobierz
SBO/020 - Zaświadczenie wydania dokumentów SBO/020 - Zaświadczenie wydania dokumentów 946 KB
pobierz
SBO/019 - Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków SBO/019 - Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 991 KB
pobierz
SBO/018 - Wniosek o prolongatę umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków SBO/018 - Wniosek o prolongatę umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków 966 KB
pobierz
SBO/017 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków SBO/017 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 974 KB
pobierz
SBO/016 - Oświadczenie lokatora SBO/016 - Oświadczenie lokatora 960 KB
pobierz
SBO/015 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokalu SBO/015 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokalu 1.04 MB
pobierz
SBO/014 - Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości SBO/014 - Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości 542 KB
pobierz
SBO/013 - Oświadczenie użytkownika SBO/013 - Oświadczenie użytkownika 950 KB
pobierz
SBO/012 - Oświadczenie SBO/012 - Oświadczenie 959 KB
pobierz
SBO/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków SBO/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków 611 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wykonywanie analizy wody i ścieków [ 2 ]
SBO/ZL/034 - Zlecenie analizy wody SBO/ZL/034 - Zlecenie analizy wody 1.08 MB
pobierz
SBO/ZL/035 - Zlecenie analizy ścieków SBO/ZL/035 - Zlecenie analizy ścieków 1.06 MB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Naprawa i legalizacja wodomierzy [ 2 ]
SBO/SW/031 - Zlecenie legalizacji wodomierza SBO/SW/031 - Zlecenie legalizacji wodomierza 1011 KB
pobierz
SBO/SW/029 - Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza SBO/SW/029 - Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza 966 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wnioski techniczne [ 13 ]
SBO/SDS/047 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej podłączenia do kanalizacji deszczowej. SBO/SDS/047 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej podłączenia do kanalizacji deszczowej. 562 KB
pobierz
SBO/SDS/046 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych. SBO/SDS/046 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych. 980 KB
pobierz
Wykaz dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Wykaz dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 73 KB
pobierz
SBO/010 - Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej SBO/010 - Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 983 KB
pobierz
SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej. SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej. 978 KB
pobierz
SBO/IN/008 - Zlecenie odbioru technicznego/końcowego. SBO/IN/008 - Zlecenie odbioru technicznego/końcowego. 965 KB
pobierz
SBO/IN/007 - Zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego. SBO/IN/007 - Zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego. 974 KB
pobierz
SBO/006 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej SBO/006 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej 961 KB
pobierz
SBO/005 - Wniosek o wydanie warunków technicznych zamontowania podlicznika na bezpowrotnie zużytą wodę. SBO/005 - Wniosek o wydanie warunków technicznych zamontowania podlicznika na bezpowrotnie zużytą wodę. 959 KB
pobierz
SBO/SDS/004 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/naniesienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej SBO/SDS/004 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/naniesienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 959 KB
pobierz
SBO/SDS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej. SBO/SDS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej. 960 KB
pobierz
SBO/SDS/002 - Wniosek o wydanie warunków technicznych. SBO/SDS/002 - Wniosek o wydanie warunków technicznych. 974 KB
pobierz
SBO/SDS/001 - Wniosek o wydanie wstępnych warunków technicznych SBO/SDS/001 - Wniosek o wydanie wstępnych warunków technicznych 960 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wnioski dotyczące rozliczeń [ 8 ]
SBO/SES/028 - Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza głównego SBO/SES/028 - Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza głównego 975 KB
pobierz
SBO/SES/27 - Zgłoszenie odczytu stanu wodomierza/podlicznika SBO/SES/27 - Zgłoszenie odczytu stanu wodomierza/podlicznika 336 KB
pobierz
SBO/026 - Podanie o duplikat faktury VAT SBO/026 - Podanie o duplikat faktury VAT 961 KB
pobierz
SBO/GWN/025 - Odwołanie zgody do obciążania rachunku bankowego SBO/GWN/025 - Odwołanie zgody do obciążania rachunku bankowego 802 KB
pobierz
SBO/GWN/024 - Zgoda na obciążenie rachunku bankowego SBO/GWN/024 - Zgoda na obciążenie rachunku bankowego 804 KB
pobierz
SBO/GWN/023 - Podanie o zwrot nadpłaty SBO/GWN/023 - Podanie o zwrot nadpłaty 963 KB
pobierz
SBO/GWN/022 - Podanie o rozłożenie należności na raty SBO/GWN/022 - Podanie o rozłożenie należności na raty 592 KB
pobierz
SBO/021 - Wniosek o założenie plomb na wodomierz rejestrujący pobór bezpowrotnie zużytej wody. SBO/021 - Wniosek o założenie plomb na wodomierz rejestrujący pobór bezpowrotnie zużytej wody. 968 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pozostałe formularze [ 6 ]
SBO/048 - Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych SBO/048 - Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych 784 KB
pobierz
SBO/041 - Wniosek o kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego SBO/041 - Wniosek o kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego 833 KB
pobierz
SBO/036 - Reklamacja SBO/036 - Reklamacja 967 KB
pobierz
SBO/033 - Wniosek o przyjęcie nieczystości SBO/033 - Wniosek o przyjęcie nieczystości 1009 KB
pobierz
SBO/032 - Zlecenie wykonania usługi SBO/032 - Zlecenie wykonania usługi 966 KB
pobierz
SBO/030 - Zlecenie demontażu / montażu wodomierza SBO/030 - Zlecenie demontażu / montażu wodomierza 966 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Ceny usług [ 22 ]
Cennik za ekspertyzę wodomierzy.pdf Cennik za ekspertyzę wodomierzy.pdf 352 KB
pobierz
Opłaty pobierane za wykonanie części przyłącza wodociągowego od fundamentu do połączenia z instalacją wodociągową wewnętrzną. Opłaty pobierane za wykonanie części przyłącza wodociągowego od fundamentu do połączenia z instalacją wodociągową wewnętrzną. 324 KB
pobierz
Opłaty pobierane za wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy budynku Opłaty pobierane za wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy budynku 350 KB
pobierz
Doradztwo techniczne w zakresie bilansowania wodomierza głównego z podlicznikami Doradztwo techniczne w zakresie bilansowania wodomierza głównego z podlicznikami 443 KB
pobierz
Cennik za sprzedaż wodomierzy objętościowych Cennik za sprzedaż wodomierzy objętościowych 343 KB
pobierz
Zamiana wodomierza u klienta na wodomierz objętościowy dostosowany do odczytu radiowego z nakładką radiową Zamiana wodomierza u klienta na wodomierz objętościowy dostosowany do odczytu radiowego z nakładką radiową 342 KB
pobierz
Zamiana wodomierza u klienta na wodomierz objętościowy dostosowany do odczytu radiowego Zamiana wodomierza u klienta na wodomierz objętościowy dostosowany do odczytu radiowego 337 KB
pobierz
Cennik za oplombowanie wodomierzy – podliczników w budynkach wielolokalowych Cennik za oplombowanie wodomierzy – podliczników w budynkach wielolokalowych 336 KB
pobierz
Montaż wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego służącego, do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, na instalacji przygotowanej do montażu przez klienta Montaż wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego służącego, do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, na instalacji przygotowanej do montażu przez klienta 410 KB
pobierz
Sprzedaż wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego, służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej Sprzedaż wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego, służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej 332 KB
pobierz
Legalizacja wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego, służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, z montażem u klienta Legalizacja wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego, służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, z montażem u klienta 431 KB
pobierz
Opłaty pobierane za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Opłaty pobierane za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 354 KB
pobierz
Opłata za wykonanie projektu przyłącza dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Katowice Opłata za wykonanie projektu przyłącza dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Katowice 379 KB
pobierz
Sprawowanie nadzoru branżowego nad istniejącym uzbrojeniem sieci wod-kan. przy realizacji infrastruktury obcej zgodnie z otrzymanym zleceniem od inwestora lub wykonawcy Sprawowanie nadzoru branżowego nad istniejącym uzbrojeniem sieci wod-kan. przy realizacji infrastruktury obcej zgodnie z otrzymanym zleceniem od inwestora lub wykonawcy 323 KB
pobierz
Cennik opłat pobieranych za usługi wykonywane na rzecz odbiorców zewnętrznych Cennik opłat pobieranych za usługi wykonywane na rzecz odbiorców zewnętrznych 343 KB
pobierz
Opłaty pobierane za sprawowanie nadzorów branżowych przez pracowników Działu Nadzoru Technicznego na przyłączach i sieciach kanalizacji deszczowej Opłaty pobierane za sprawowanie nadzorów branżowych przez pracowników Działu Nadzoru Technicznego na przyłączach i sieciach kanalizacji deszczowej 333 KB
pobierz
Opłata za legalizację wodomierza z montażem u klienta Opłata za legalizację wodomierza z montażem u klienta 374 KB
pobierz
Opłata za usługę „wodomierz za wodomierz” Opłata za usługę „wodomierz za wodomierz” 353 KB
pobierz
Cennik za przegląd, regulację, legalizacje oraz sprawdzenie wodomierzy Cennik za przegląd, regulację, legalizacje oraz sprawdzenie wodomierzy 396 KB
pobierz
Opłata za wymianę uszkodzonych wodomierzy ze względu na niedotrzymanie warunków umowy Opłata za wymianę uszkodzonych wodomierzy ze względu na niedotrzymanie warunków umowy 42 KB
pobierz
Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków 482 KB
pobierz
Cennik opłat za wydanie warunków i uzgodnień dokumentacji wod. - kan. Cennik opłat za wydanie warunków i uzgodnień dokumentacji wod. - kan. 348 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: e-faktura [ 5 ]
Regulamin przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej e-faktura Regulamin przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej e-faktura 1022 KB
pobierz
SBO/SES/039 - Podanie o duplikat e­faktur SBO/SES/039 - Podanie o duplikat e­faktur 410 KB
pobierz
SBO/SES/040 - Zmiana adresu e-mail SBO/SES/040 - Zmiana adresu e-mail 434 KB
pobierz
SBO/SES/038 - Wycofanie akceptacji przesyłania i udostępniania e-faktur SBO/SES/038 - Wycofanie akceptacji przesyłania i udostępniania e-faktur 846 KB
pobierz
SBO/SES/037 - Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur SBO/SES/037 - Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur 441 KB
pobierz