E-faktura

Jesteś na: Strona główna / Poradnik / E-faktura

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Katowickich Wodociągów S.A., polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – fakturą elektroniczną.

E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez urzędy skarbowe. Jest zabezpieczona podpisem elektronicznym co gwarantuje autentyczność jej treści i pochodzenia.

E-faktury mogą być przesyłane i udostępniane za pośrednictwem:
 1. Internetowego Biura Obsługi Klienta
  lub
 2. adresu e-mail wskazanego przez Klienta
E-faktury mogą otrzymywać wszyscy Klienci Katowickich Wodociągów S. A., którzy spełniają następujące warunki:
 1. posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 2. posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone w regulaminie e-faktury w Rozdziale 1 części III Wymogi techniczne
 3. zaakceptowali regulamin e-faktury

  Klienci zarejestrowani w iBOK dokonują akceptacji aktywując e-fakturę za pośrednictwem iBOK w zakładce e-faktura

  Klienci nie zarejestrowani w iBOK dokonują akceptacji składając w Katowickich Wodociągach S.A. poprawnie wypełniony i podpisany formularz „Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur”, dostępny na stronie internetowej w zakładce e-faktura oraz w Biurze Obsługi Klienta. Podpisany formularz Klient może:
  1. - przesłać do Katowickich Wodociągów S.A. pocztą elektroniczną na adres
  2. - dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Katowickich Wodociągów S.A. przy ul. Obrońców Westerplatte 89 w Katowicach
  3. - przesłać pocztą na adres korespondencyjny Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice
Wybór e-faktury to następujące korzyści:
 1. niższa opłata abonamentowa niż w przypadku faktury papierowej
 2. pewność dostarczenia w konkretne miejsce i w określonym czasie
 3. krótszy czas doręczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą
 4. możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie gdzie istnieje dostęp do Internetu
 5. ułatwienie płatności dokonywanych za pośrednictwem Internetu
 6. wygodne przechowywanie w katalogach elektronicznych – brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów
 7. przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego