Ogłoszenia i przetargi według regulaminu

Jesteś na: Strona główna / Przetargi / Ogłoszenia i przetargi według regulaminu

Znajdź przetarg:
Znaleziono ogłoszeń: 128
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia
Termin skł. ofert
Status
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 2018-04-20 2018-05-09
Otwarte
ZAKUP I DOSTAWA RUR PE, PCV, ZŁĄCZY I KSZTAŁTEK PE, PCV/PP 2018-04-18 2018-04-27
Otwarte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY KRAKOWSKIEJ W KATOWICACH- ETAP III W RAMACH ZADANIA „PRZERZUT ŚCIEKÓW Z DZIELNIC JANÓW, NIKISZOWIEC, GISZOWIEC ORAZ Z TERENU HUTY METALI NIEŻELAZNYCH 2018-04-11 2018-04-25
Otwarte
ZAKUP I DOSTAWA POLIELEKTROLITÓW W POSTACI EMULSJI DO OCZYSZCZALNI EKSPLOATOWANYCH PRZEZ KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. 2018-04-06 2018-06-04
Otwarte
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI PRZY UL. KRAKOWSKIEJ W KATOWICACH – etap IIA i IIB 2018-04-05 2018-04-20
Otwarte
„ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO” 2018-03-27 2018-04-20
Otwarte
„ZAKUP I DOSTAWA SMARTFONÓW” 2018-03-23 2018-04-10
Rozstrzygnięte
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. JANASA W KATOWICACH 2018-03-07 2018-03-23
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI KANALIZACJYJNEJ W UL. KRZYWEJ W KATOWICACH 2018-03-06 2018-03-27
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L 1 2018-03-05 2018-03-19
Rozstrzygnięte
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW W UL. KLIMCZOKA W KATOWICACH 2018-03-05 2018-03-21
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. OBROKI W KATOWICACH 2018-02-23 2018-03-09
Unieważnione
ZAKUP I DOSTAWA KOAGULANTU 2018-02-16 2018-03-02
Rozstrzygnięte
WYWÓZ I ODZYSK / ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S. A. 2018-02-12 2018-02-26
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA MOBILNEJ STACJI DEZYNFEKCJI ORAZ POMPOWANIA WODY 2018-02-07 2018-02-23
Rozstrzygnięte
REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE 2018-01-25 2018-02-09
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO- OSOBOWEGO DO 3,5 TON 2018-01-05 2018-01-19
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. JANKEGO W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. KOLEJOWĄ - ZWIĄZANA Z PROJEKTOWANYM UKŁADEM DROGOWYM DLA POTRZEB CH LIBERO 2018-01-05 2018-01-19
Unieważnione
ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, BUTÓW I AKCESORIÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PRACOWNIKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. 2017-12-11 2018-01-05
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA CYSTERNY NA WODĘ PITNĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ 6 000 LITRÓW NA PODWOZIU SAMOCHODOWYM Z LAMPĄ UV 2017-12-04 2017-12-20
Rozstrzygnięte
„ZAKUP I DOSTAWA MOBILNEGO SYSTEMU PŁUKANIA I DEZYNFEKCJI OZONEM” 2017-12-04 2017-12-20
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA MOBILNEJ STACJI DEZYNFEKCJI ORAZ POMPOWANIA WODY 2017-11-27 2017-12-19
Unieważnione
REMONT NAWIERZCHNI PRZY WJEŹDZIE DO HALI GARAŻOWEJ – II etap remontu nawierzchni wokół hali garażowej TKP wraz z odwodnieniem terenu 2017-10-27 2017-11-06
Rozstrzygnięte
DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW JEZDNYCH WRAZ Z DODATKOWĄ PODŁOGĄ W POMIESZCZENIU ARCHIWUM KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S. A. 2017-10-19 2017-10-30
Rozstrzygnięte
MALOWANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 89 W KATOWICACH 2017-09-25 2017-10-03
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY FREDRY W KATOWICACH 2017-09-22 2017-10-03
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE ULIC: WITOSA, OBROKI I WIŚNIOWEJ W KATOWICACH 2017-09-22 2017-09-29
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE ULIC: LOMPY I RYBNICKIEJ W KATOWICACH 2017-09-22 2017-10-02
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø 500 W REJONIE UL. KOSMICZNEJ W KATOWICACH 2017-09-22 2017-10-02
Unieważnione
REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW "BRACKA" PRZY ULICY BRACKIEJ W KATOWICACH 2017-09-21 2017-10-04
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ADAMSKIEGO W KATOWICACH NA ODCINKACH: Ø500x700MM MIĘDZY STUDNIAMI k637-k46 i k48-k51, Ø500MM MIĘDZY STUDNIAMI k46-k48 ORAZ Ø400MM MIĘDZY STUDNIAMI k303-k304 2017-09-06 2017-09-29
Rozstrzygnięte
REMONT NAWIERZCHNI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NALEŻĄCYM DO DYREKCJI KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 89 W KATOWICACH 2017-09-05 2017-09-15
Unieważnione
REMONT BUDYNKU SOCJALNO – GARAŻOWEGO ODDZIAŁU TKP ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY ULICY GOŚCINNEJ 330C W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 2017-08-31 2017-09-15
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KRUCZEJ I RADOMSKIEJ W KATOWICACH 2017-08-28 2017-09-13
Rozstrzygnięte
REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW „BRACKA” PRZY ULICY BRACKIEJ W KATOWICACH 2017-08-23 2017-09-08
Unieważnione
ROZBIÓRKA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „GISZOWIEC” W REJONIE ULICY SZOPIENICKIEJ W KATOWICACH 2017-08-23 2017-09-20
Rozstrzygnięte
WYCZYSZCZENIE METODĄ PRÓŻNIOWĄ DWÓCH ZBIORNIKÓW WKF O POJEMNOŚCI 3000 M3 KAŻDA Z ZALEGAJĄCYCH OSADÓW ORAZ OCZYSZCZENIE ŚCIAN DNA ZBIORNIKÓW ORAZ LANC DO MIESZANIA ZAWARTOŚCI KOMÓR A TAKŻE WYWÓZ I UTYLIZACJA PRZEZ ODZYSK WYDOBYTYCH OSADÓW O KODZIE 19 0805 2017-08-18 2017-09-04
Rozstrzygnięte
PRZEBUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ZGODY W KATOWICACH 2017-08-10 2017-08-18
Unieważnione
REMONT BUDYNKU – STACJI DMUCHAW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PANEWNIKI 2017-07-19 2017-08-02
Unieważnione
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW (KOD 19 08 02) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. 2017-07-04 2017-07-19
Rozstrzygnięte
„MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY WYSZYŃSKIEGO W KATOWICACH” 2017-07-03 2017-07-21
Rozstrzygnięte
„MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY DZIĘCIOŁÓW NA ODCINKU OD UL. CZYŻYKÓW DO UL. KUKUŁEK W KATOWICACH” 2017-07-03 2017-07-21
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ŻURAWIEJ W KATOWICACH 2017-06-28 2017-07-14
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PANEWNICKIEJ W KATOWICACH- ETAP I 2017-06-27 2017-07-12
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SZAROTEK NA ODCINKU OD UL. KAMIEŃSKIEJ DO POTOKU BAGNIK W KATOWICACH 2017-06-09 2017-06-23
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH: BŁĘKITNEJ, DOBREJ, CICHEJ I JASNEJ W KATOWICACH 2017-06-09 2017-06-19
Rozstrzygnięte
„ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH” 2017-06-09 2017-06-26
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ZASUW, OBUDÓW DO ZASUW I SKRZYNEK ULICZNYCH 2017-06-09 2017-06-26
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY GŁOGOWSKIEJ W KATOWICACH 2017-06-01 2017-06-08
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICY SOBAŃSKIEGO W KATOWICACH 2017-05-31 2017-06-14
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. JANKEGO W KATOWICACH NA ODCINKU OD UL.BARCELOŃSKIEJ DO UL.ARMII KRAJOWEJ - WYKONANIE W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” ORAZ REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø500 MM W UL.JANKEGO 2017-05-31 2017-06-14
Unieważnione
WYKONANIE PRAC PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYCH W BUDYNKACH ODDZIAŁÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. 2017-05-18 2017-06-02
Rozstrzygnięte
REMONT BIEŻNI ZAGĘSZCZACZA OSADU NR 1 ORAZ REMONT RUROCIĄGU TECHNOLOGICZNEGO OSADU OD KOMORY ROZDZIELCZEJ DO WYPŁYWU W ZAGĘSZCZACZU OSADU NR 2 NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA – MAŁA CENTRUM (OSD) PRZY UL. MILOWICKIEJ 9a W KATOWICACH 2017-04-20 2017-05-08
Rozstrzygnięte
REMONT DACHU BUDYNKU DYREKCJI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 89 W KATOWICACH 2017-04-20 2017-05-12
Rozstrzygnięte
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC SZEPTYCKIEGO, PADEREWSKIEGO DLA „WODNEGO PLACU ZABAW” W KATOWICACH” 2017-04-13 2017-04-28
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA SERWERA I OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI SYSTEMU TPMedia 2017-04-11 2017-04-24
Rozstrzygnięte
REMONT DACHU BUDYNKU DYREKCJI ZNAJDUJĄCEGO SIE PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 89 W KATOWICACH 2017-03-31 2017-04-14
Unieważnione
REMONT Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DZIAŁÓW: WARSZTATU MECHANICZNEGO (TMM) , DYSPOZYTORÓW (TD) ORAZ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO (EA) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL.OBR. WESTERPLATTE 130 W KATOWICACH 2017-03-31 2017-04-14
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SZEWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. ZBOŻOWEJ DO UL. FREDRY W KATOWICACH 2017-03-27 2017-04-10
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA POLIELEKTROLITÓW W POSTACI EMULSJI DO OCZYSZCZALNI EKSPLOATOWANYCH PRZEZ KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. 2017-03-17 2017-05-19
Rozstrzygnięte
„USUNIĘCIE STANU AWARYJNEGO SIECI KANALIZACYJNEJ W REJONIE ALEI ROŹDZIEŃSKIEGO 93 W KATOWICACH” 2017-03-09 2017-03-24
Rozstrzygnięte
REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE 2017-03-09 2017-03-17
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH: STRZELECKIEGO, BUDRYKA, BOHDANOWICZA W KATOWICACH 2017-03-08 2017-03-24
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO – SKRZYNIOWEGO Z HDS WRAZ Z OSPRZĘTEM ŻURAWIA 2017-03-08 2017-03-22
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO KLASY L1 - W ILOŚCI 150 m3 2017-02-23 2017-03-10
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY KRAKOWSKIEJ W KATOWICACH- ETAP II W RAMACH ZADANIA „PRZERZUT ŚCIEKÓW Z DZIELNIC JANÓW, NIKISZOWIEC, GISZOWIEC ORAZ Z TERENU HUTY METALI NIEŻELAZNYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW DĄBRÓWKA MAŁA- CENTRUM 2017-02-20 2017-03-06
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA RUR PE,PCV, ZŁĄCZY PE I KSZTAŁTEK PE 2017-02-10 2017-02-24
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SAMOWYŁADOWCZEGO 2017-02-06 2017-02-22
Rozstrzygnięte
REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE 2017-02-06 2017-02-22
Unieważnione
ROZBIÓRKA POMPOWNI WODY „ĆMOK” W REJONIE ULIC GÓRNICZEGO STANU / KOSMICZNEJ W KATOWICACH 2017-01-11 2017-01-25
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W REJONIE ULIC BŁĘKITNA - WIDOK W KATOWICACH 2017-01-09 2017-01-23
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CHODNIKOWEJ/ ŚCIANOWEJ W KATOWICACH 2016-12-21 2017-01-04
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA KOAGULANTU ŻELAZA TRÓJWARTOŚCIOWEGO 2016-12-19 2017-01-04
Rozstrzygnięte
„ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, BUTÓW I AKCESORIÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PRACOWNIKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A.” 2016-12-09 2016-12-22
Rozstrzygnięte
„BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE ” 2016-11-16 2016-12-02
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KOSMICZNEJ, MYSŁOWICKIEJ I SZOPIENICKIEJ W KATOWICACH 2016-11-10 2016-11-28
Rozstrzygnięte
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. 2016-11-10 2016-11-30
Rozstrzygnięte
OCHRONA FIZYCZNA I DORAŹNA OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. ORAZ KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 2016-11-04 2016-11-18
Rozstrzygnięte
WYKONANIE W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” BUDOWY HALI GARAŻOWEJ O KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZY UL.GOŚCINNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 2016-11-02 2016-11-16
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA HYDRANTÓW, SKRZYNEK HYDRANTOWYCH I KOLAN STOPOWYCH 2016-10-26 2016-11-09
Rozstrzygnięte
„ROZBIÓRKA HYDROFORNI „NOWOTKO II” PRZY UL. BYTKOWSKIEJ W KATOWICACH” 2016-10-26 2016-11-14
Rozstrzygnięte
„ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO 3,5 TON Z PODWÓJNĄ KABINĄ, SKRZYNIĄ ŁADUNKOWĄ I PLANDEKĄ DLA ODDZIAŁU TKP” 2016-09-22 2016-10-07
Rozstrzygnięte
WYKONANIE W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” BUDOWY HALI GARAŻOWEJ O KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZY UL.GOŚCINNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 2016-09-16 2016-10-03
Unieważnione
REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KOLEJOWEJ i UL. STALOWEJ W KATOWICACH 2016-09-15 2016-10-05
Rozstrzygnięte
CZĘŚCIOWY REMONT BUDYNKU SOCJALNO-GARAŻOWEGO ODDZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ- POŁUDNIE 2016-09-14 2016-09-30
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY DĄBRÓWKI W KATOWICACH 2016-08-29 2016-09-12
Rozstrzygnięte
„MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL.KRAKOWSKIEJ W KATOWICACH – ETAP III ORAZ BUDOWA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ- W ULICY KRAKOWSKIEJ W KATOWICACH – ETAP I W RAMACH „PRZERZUTU ŚCIEKÓW Z DZIELNIC KATOWIC 2016-08-26 2016-09-12
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO MICROSOFT OFFICE 2016 2016-08-24 2016-09-05
Rozstrzygnięte
„ZAKUP I DOSTAWA MOBILNEJ STACJI DEZYNFEKCJI I POMPOWNI WODY – SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO” 2016-07-25 2016-08-08
Rozstrzygnięte
„REMONT KOMORY NAPOWIETRZANIA NR 3A W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA-CENTRUM (OSD) W KATOWICACH” 2016-07-19 2016-08-03
Rozstrzygnięte
REMONT OSADNIKA WTÓRNEGO nr 6 Ø 48m NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA – MAŁA CENTRUM (OSD) W KATOWICACH 2016-07-19 2016-08-03
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA 1 SZT. SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO SSĄCO PŁUCZĄCEGO DLA ODDZIAŁU TKP 2016-07-12 2016-08-10
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA MOBILNEJ STACJI DEZYNFEKCJI I POMPOWNI WODY – SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO 2016-06-13 2016-06-27
Unieważnione
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY NISKIEJ W KATOWICACH 2016-06-07 2016-06-22
Rozstrzygnięte
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ADAPTACJI BUDYNKU MAGAZYNU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DABRÓWKA MAŁA-CENTRUM NA GARAŻE 2016-05-31 2016-06-13
Rozstrzygnięte
„WYWÓZ (opcjonalnie) I ODZYSK ODPADU O KODZIE 19 08 01 SKRATKI Z WSZYSTKICH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW EKSPLOATOWANYCH PRZEZ KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A – NA DWA LATA” 2016-05-18 2016-06-01
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY SZOPIENICKIEJ W KATOWICACH 2016-05-18 2016-06-01
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SZCZECIŃSKIEJ W KATOWICACH NA ODCINKU OD UL. JÓZEFOWSKIEJ DO UL. ŚCIEGIENNEGO 2016-05-13 2016-05-30
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ZASUW, OBUDÓW DO ZASUW I SKRZYNEK ULICZNYCH 2016-05-10 2016-05-25
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WITA STWOSZA W KATOWICACH NA ODCINKU OD UL. SZELIGIEWICZA DO BUDYNKU PROKURATURY 2016-05-09 2016-05-23
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA WYROBÓW HUTNICZYCH 2016-04-29 2016-05-16
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ULICY GEN. ZAJĄCZKA W KATOWICACH” 2016-04-25 2016-05-09
Rozstrzygnięte
REMONT ŁAŹNI I POMIESZCZEŃ MAGAZYNU PALIW ODDZIAŁU TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWEGO PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 89 W KATOWICACH 2016-04-25 2016-05-09
Rozstrzygnięte
WYKONANIE W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” BUDOWY HALI GARAŻOWEJ O KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZY UL.GOŚCINNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 2016-04-22 2016-05-06
Unieważnione
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU BUDYNKU SOCJALNO-GARAŻOWEGO DLA ZESPOŁU POMIESZCZEŃ GARAŻOWYCH ODDZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ KATOWICE-POŁUDNIE PRZY UL. GOŚCINNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 2016-04-13 2016-04-27
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH 2016-04-11 2016-04-25
Rozstrzygnięte
„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU BUDYNKU DZIAŁÓW: WARSZTATU MECHANICZNEGO, DYSPOZYTORÓW, ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 130 W KATOWICACH” 2016-04-11 2016-04-25
Rozstrzygnięte
USUNIĘCIE STANU AWARYJNEGO I REMONT KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ULICY WOJSKA POLSKIEGO W KATOWICACH 2016-04-11 2016-04-27
Rozstrzygnięte
WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ DO PARKINGU NA TERENIE KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 89 2016-04-06 2016-04-20
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO KLASY L1 - W ILOŚCI 195 m3 2016-04-04 2016-04-18
Rozstrzygnięte
„MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŚCIGAŁY W KATOWICACH NA ODCINKU OD UL.NADGÓRNIKÓW DO UL. KOPALNIANEJ” 2016-03-22 2016-04-06
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 2016-03-08 2016-03-21
Rozstrzygnięte
„ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO ORAZ 2 SZT. SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ( osobowo- dostawczych) DLA POTRZEB KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A” 2016-02-24 2016-03-09
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA RUR PE, PCV, ZŁĄCZY PE I KSZTAŁTEK PE 2016-02-19 2016-03-04
Rozstrzygnięte
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBIÓRKI OBIEKTÓW GARAŻOWYCH ODDZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ KATOWICE-POŁUDNIE W REJONIE ULICY GOŚCINNEJ W RUDZIE ŚL. 2016-02-16 2016-03-02
Rozstrzygnięte
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBIÓRKI POMPOWNI WODY „ĆMOK” PRZY UL. KOSMICZNEJ/GÓRNICZEGO STANU W KATOWICACH 2016-02-16 2016-03-02
Rozstrzygnięte
AWARYJNA RENOWACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W REJONIE UL.TYSIĄCLECIA 6 W KATOWICACH 2016-02-16 2016-02-24
Unieważnione
„REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE” 2016-02-15 2016-02-29
Rozstrzygnięte
„MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŚCIGAŁY W KATOWICACH NA ODCINKU OD UL.NADGÓRNIKÓW DO UL. KOPALNIANEJ” 2016-02-12 2016-02-26
Unieważnione
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ŻELIWNEJ W KATOWICACH 2016-02-09 2016-02-24
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ULICY GEN. ZAJĄCZKA W KATOWICACH 2016-02-08 2016-02-22
Unieważnione
OCHRONA FIZYCZNA I DORAŹNA OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. ORAZ KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 2016-02-04 2016-02-19
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY TYSKIEJ W KATOWICACH 2016-02-01 2016-02-17
Rozstrzygnięte
„ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO ORAZ 2 SZT. SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ( osobowo- dostawczych) DLA POTRZEB KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A” 2016-01-25 2016-02-10
Unieważnione
REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE 2016-01-13 2016-01-29
Unieważnione
REMONT ZAPLECZA SOCJALNO - SANITARNO - SZATNIOWEGO ODDZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ KATOWICE - PÓŁNOC 2016-01-07 2016-01-22
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA POLIELEKTROLITÓW (FLOKULANTÓW) DO OCZYSZCZALNI EKSPLOATOWANYCH PRZEZ KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A NA ROK 2016 2015-12-16 2016-01-26
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY WOJCIECHA W KATOWICACH 2015-12-10 2016-01-11
Rozstrzygnięte