Obowiązujące stawki opłat za wodę i odprowadzenie ścieków | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Aktualności

2021-05-25

Obowiązujące stawki opłat za wodę i odprowadzenie ścieków

Katowickie Wodociągi S.A. informują, iż są na etapie procedowania nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków dla miasta Katowice na okres kolejnych trzech lat. Obecnie trwa postępowanie administracyjne dotyczące nowej taryfy.

Do czasu wydania decyzji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na terenie miasta Katowice obowiązują dotychczasowe stawki opłat tj.:

-  za 1m³  dostarczonej wody                           5,82 zł brutto  (5,39 zł netto)

-  za 1m³  odprowadzonych ścieków                8,29 zł brutto  (7,68 zł netto)

Ceny wody i odprowadzania ścieków

do góry