Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienie: ZDP/PN/R/44/19

  • Przedmiot postępowania: ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH ŚNIEGOWEJ, SZRONOWEJ, CHŁODNEJ, LODOWEJ I ZIMOWEJ W KATOWICACH
    Numer postępowania: ZDP/PN/R/44/19
  • Status postępowania: otwarte
kategoria: Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf OGŁOSZENIE o przetargu 97.82KB pobierz plik : OGŁOSZENIE o przetargu
kategoria: SIWZ [7]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf SIWZ 8.86MB pobierz plik : SIWZ
zip zał. nr 12 - MAPY 10.23MB pobierz plik : zał. nr 12 - MAPY
doc Formularz Oferty Cenowej- wersja edyt. 53KB pobierz plik : Formularz Oferty Cenowej- wersja edyt.
doc Wykaz robót- wersja edyt. 36.5KB pobierz plik : Wykaz robót- wersja edyt.
doc Wykaz osób- wersja edyt. 37KB pobierz plik : Wykaz osób- wersja edyt.
doc Oświadczenie o wykluczeniu- wersja edyt. 36KB pobierz plik : Oświadczenie o wykluczeniu- wersja edyt.
doc Zobowiązanie podwykonawcy - wersja edyt. 29.5KB pobierz plik : Zobowiązanie podwykonawcy - wersja edyt.
kategoria: Część jawna [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf 16- część jawna.pdf 41.7KB pobierz plik : 16- część jawna.pdf
wszystkie zamówienia

do góry