Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienie: ZDP/PN/R/5/20

  • Przedmiot postępowania: BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM PRZY UL.LOTNISKO W KATOWICACH
    Numer postępowania: ZDP/PN/R/5/20
  • Status postępowania: otwarte
kategoria: Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf OGŁOSZENIE o przetargu.pdf 105.94KB pobierz plik : OGŁOSZENIE o przetargu.pdf
kategoria: SIWZ [10]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf SIWZ.pdf 7.72MB pobierz plik : SIWZ.pdf
pdf SIWZ- załacznik nr 12.pdf 15.44MB pobierz plik : SIWZ- załacznik nr 12.pdf
pdf Plan nasadzeń drzew- zał. 1b.pdf 125.1KB pobierz plik : Plan nasadzeń drzew- zał. 1b.pdf
pdf Inwentaryzacja Zieleni- zał. nr 11.pdf 450.11KB pobierz plik : Inwentaryzacja Zieleni- zał. nr 11.pdf
pdf 100- Projekt Wykonawczy- zał. nr 13.pdf 34.52MB pobierz plik : 100- Projekt Wykonawczy- zał. nr 13.pdf
doc Formularz Oferty Cenowej- wersja edyt. 54KB pobierz plik : Formularz Oferty Cenowej- wersja edyt.
doc wykaz osób- wersja edyt. 38KB pobierz plik : wykaz osób- wersja edyt.
doc wykaz robót- wersja edyt. 39KB pobierz plik : wykaz robót- wersja edyt.
doc Oświadczenie o wykluczeniu- wersja edyt. 36.5KB pobierz plik : Oświadczenie o wykluczeniu- wersja edyt.
doc zobowiązanie podwykonawcy- wersja edyt. 29.5KB pobierz plik : zobowiązanie podwykonawcy- wersja edyt.
kategoria: Zapytania i odpowiedzi/modyfikacje [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 1 64.56KB pobierz plik : Odpowiedź na zapytanie nr 1
prd PRZEDMIAR_KANALIZACJA_LOTNISKO_C.prd 216.29KB pobierz plik : PRZEDMIAR_KANALIZACJA_LOTNISKO_C.prd
pdf 11- odpowiedź na zapytanie nr 2.pdf 69.08KB pobierz plik : 11- odpowiedź na zapytanie nr 2.pdf
kategoria: Część jawna [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf część jawna - na www.pdf 37.97KB pobierz plik : część jawna - na www.pdf
wszystkie zamówienia

do góry