WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/kontakt-wodociagi-katowickie/pogotowie-wod-kan
Drukuj grafikę : tak / nie

Pogotowie wod.-kan.

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne dyżuruje przez całą dobę:
pod bezpłatnym nr telefonu 994
pod nr 32 256 48 09

Przyjmuje interwencje w sprawach awarii wodociągowych, wystąpienia u odbiorców wody o pogorszonej jakości, wystąpienia braków wody, zatorów i awarii kanalizacji, zapadlisk. Jest także koordynatorem akcji ich usuwania.

do góry