WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/laboratorium-wodociagi-katowice/instrukcja-pobierania-probek-wody-przez-klienta
Drukuj grafikę : tak / nie

Instrukcja pobierania próbek wody przez Klienta

Laboratorium Centralne dopuszcza pobieranie próbek wody i ścieków przez klientów pod warunkiem stosowania się do poniższych wytycznych.

Uwagi ogólne:

Klient dostarcza próbkę do Laboratorium po wcześniejszym ustaleniu z Laboratorium terminu dostarczenia, zakresu wykonywanych badań oraz wypełnieniu druku zlecenia.

Laboratorium nie przyjmuje próbek do analiz mikrobiologicznych i sensorycznych w pojemnikach innych, niż te pobrane w Laboratorium lub w Biurze Obsługi Klienta.

Do badań fizykochemicznych wody i ścieków dopuszcza się pobieranie próbek do butelek typu PET po wodzie mineralnej bez dodatków smakowych.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i warunki transportu próbki dostarczonej przez klienta. Laboratorium bierze odpowiedzialność za próbkę od chwili jej zarejestrowania w Laboratorium.

1. Czynności wstępne (przed przystąpieniem do pobierania próbki):

2. Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

3. Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych wody

4. Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych ścieków

Dostarczenie próbek do laboratorium

W razie wątpliwości Laboratorium zapewnia szczegółowy instruktaż w Punkcie Przyjmowania Próbek przeprowadzony przez upoważnionego pracownika.

Laboratorium nie przyjmuje próbek do analiz mikrobiologicznych i sensorycznych w pojemnikach innych, jak pobrane w siedzibie Laboratorium lub w Biurze Obsługi Klienta Katowickich Wodociągów S.A.

do góry