WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/hydrosilesia
Drukuj grafikę : tak / nie

HydroSilesia

Katowickie Wodociągi S.A. są jednym z partnerów strefy edukacyjnej, która towarzyszy odbywającym się w październiku targom branży wodociągowej HydroSilesia. Strefa edukacyjna obrazuje cykl obiegu wody w przyrodzie od miejsca ujęcia przez uzdatnianie i dostarczanie, po oczyszczanie ścieków i odprowadzanie do środowiska.

Labirynt wiedzy, którym poruszają się uczestnicy obrazuje skąd się bierze woda w kranie i co dzieje się z nią po użyciu. Punkt Katowickich Wodociągów S.A. to miejsce, gdzie można dowiedzieć się na czym polega oczyszczanie ścieków w nowoczesnej oczyszczalni. Zwiedzający mają możliwość obejrzeć fabularny film edukacyjny pt: „Giga” lub „Marcin” nakręcony na potrzeby utworzonej Ścieżki Edukacyjnej GIGABLOK, znajdującej się na terenie oczyszczalni w Katowicach - Szopienicach.

Największej lekcji o wodzie towarzyszą quizy, zabawy i gry dla uczestników. Organizatorem wydarzenia jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., a partnerami firmy wodociągowe z naszego regionu, w tym Katowickie Wodociągi S.A.

do góry