WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/katowickie-wodociagi--wydanie-i-i-ii
Drukuj grafikę : tak / nie

Katowickie Wodociągi

Okładki pierwszego i drugiego wydania książki Katowickie WodociągiKsiążka „Katowickie Wodociągi” została wydana w 2007 roku. Przygotowano ją z okazji 120 lat istnienia wodociągów w Katowicach. Jej redaktorem jest Jan Psiuk, Dyrektor ds. Inwestycyjno-Remontowych Katowickich Wodociągów S.A., a autorami poszczególnych rozdziałów w większości pracownicy firmy.

Książka opisuj rozwój systemu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków miasta Katowice i okolic. To historia katowickich wodociągów, które od ponad stu dwudziestu lat, w rożnych formach organizacyjnych, stale i nieprzerwanie świadczą usługi dla mieszkańców Katowic.

Drugie, uzupełnione ukazało się w 2010 roku. Choć od momentu pierwszego wydania minęło niewiele czasu, to w samej firmie wodociągowo-kanalizacyjnej działającej na terenie miasta doszło do wielu zmian. Najistotniejszą z nich był dokonany po komunalizacji spółki podział jej majątku między pięć do tej pory obsługiwanych gmin - Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Imielin i Chełm Śląski. Doszło także do zmiany nazwy spółki. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. zastąpiła niczym wzięta z tytułu książki nazwa Katowickie Wodociągi S.A.

do góry