WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/oddzialy
Drukuj grafikę : tak / nie

Oddziały

Na terenie miasta Katowice, w ramach struktury organizacyjnej Katowickich Wodociągów S.A., działają dwa Oddziały Eksploatacji Sieci Wodociągowej, dwa Oddziały Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej oraz cztery Oczyszczalnie Ścieków.

do góry