WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/pkzp
Drukuj grafikę : tak / nie

KZP

KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy Katowickich Wodocią­gach Spółka Akcyjna od 01.01.2023 r. działa na podstawie Statutu przyjętego przez delegatów oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych, która reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych. Celem KZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo i krótkoterminowych w miarę posiadanych środków.

Przejdź do witryny:

do góry