WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/wladze-spolki
Drukuj grafikę : tak / nie

Władze spółki

Zarząd Spółki:

Prokurenci: 

DYREKTOR: 

Rada Nadzorcza:

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Właścicielem Katowickich Wodociągów S.A. jest Miasto Katowice, które posiada 100% akcji.

do góry