WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/sciezka-edukacyjna-gigablok/regulamin
Drukuj grafikę : tak / nie

Regulamin

ZASADY ZWIEDZANIA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ GIGABLOK

 

ZASADY ZWIEDZANIA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ GIGABLOK

 1. Ścieżka Edukacyjna GIGABLOK zlokalizowana jest na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok przy ul. Obrońców Westerplatte 130 w Katowicach.
 2. Ścieżka przeznaczona jest do zwiedzania zarówno przez grupy zorganizowane jak i osoby indywidualne.
 3. Dolna granica wieku zwiedzających wynosi 10 lat.  Grupy w wieku od 11 do lat 18 prowadzą ich opiekunowie w liczbie jeden opiekun na 15 osób.
 4. Grupy zwiedzających ze względu na wymogi bezpieczeństwa mogą liczyć maksymalnie do 25 osób.
 5. Fotografowanie oraz filmowanie podczas zwiedzania jest zabronione.

 

Zwiedzanie ścieżki może odbywać się wyłącznie pod opieką i w obecności wyznaczonego pracownika Oczyszczalni Ścieków Gigablok - przewodnika. Rozpoczyna się projekcją filmu edukacyjnego lub prezentacją przygotowaną w tym celu. Następnie grupa oprowadzana jest przez przewodnika po obiektach oczyszczalni zgodnie z wytyczoną trasą.

 1. Ścieżkę zwiedzać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 14.30 (ostatnie wejście na ścieżkę odbywa się o godz. 12.30) oraz w jedną sobotę każdego miesiąca po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 32 78 82 696 bądź mailowej: 
 2. Rezerwacji dokonuje pracownik Oczyszczalni Ścieków Gigablok w porozumieniu z Kierownikiem oczyszczalni lub osobą przez niego wskazaną.
 3. Zwiedzający zobowiązani są do podpisania odpowiedniego Oświadczenia (zał. 1 i zał. 2). Formularze oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Katowickich Wodociągów S.A. wodociagi.katowice.pl w zakładce Ścieżka Edukacyjna Gigablok. Informacja o powyższym przekazywana jest w trakcie dokonywania rezerwacji.
 4. Podpisane Oświadczenia od zwiedzających odbiera przewodnik przed rozpoczęciem zwiedzania oczyszczalni.
 5. Długość ścieżki wynosi 1.500 m, a jej zwiedzanie średnio zajmuje 1-1,5 godziny.

 

 1. Przed rozpoczęciem zwiedzania oczyszczalni przewodnik zapoznaje zwiedzających z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie oczyszczalni.
 2. Na terenie wszystkich obiektów oczyszczalni obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 3. Przejścia dozwolone jedynie w wyznaczonych miejscach.
 4. Naruszenie zasad bezpieczeństwa przez kogokolwiek ze zwiedzających upoważnia przewodnika do natychmiastowego przerwania i zakończenia zwiedzania.

 

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok znajdują się:

 1. urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach,
 2. urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem,
 3. ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń,
 4. głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone barierkami ochronnymi lub przykryte kratami.

 

Oczyszczalnia Ścieków Gigablok jest obiektem, na którym występują następujące zagrożenia:

 1. kontakt z materiałem biologicznym, m.in. bakteriami, wirusami i grzybami, w tym chorobotwórczymi, poprzez drogi oddechowe i bezpośredni kontakt przez dotknięcie materiału biologicznego (skratki, piasek, urządzenia technologiczne),
 2. potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, progi, zbiorniki ścieków),
 3. uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń),
 4. awaryjny kontakt z chemikaliami technologicznymi (wapno chlorowane),
 5. wysokie natężenie hałasu.

 

 1. W związku z występującymi zagrożeniami zabrania się zwiedzającym:
 2. dotykania instalacji i urządzeń technologicznych,
 3. wychylania się przez barierki ochronne, przechodzenie przez nie,
 4. chodzenia po kratach kanałów ściekowych,
 5. przebywania w miejscach niedozwolonych,
 6. samowolnego oddalania się od grupy,
 7. biegania po terenie oczyszczalni,
 8. spożywania na terenie oczyszczalni jakichkolwiek pokarmów oraz płynów,
 9. wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
 10. palenia papierosów i wzniecania ognia,
 11. wprowadzania zwierząt,
 12. zaśmiecania obiektów.
 13. W trakcie przebywania na terenie oczyszczalni należy stosować się do uwag i poleceń przewodnika lub innych osób pracujących w oczyszczalni.
 14. W razie przypadkowego skaleczenia się lub zadrapania należy niezwłocznie zgłosić to oprowadzającemu celem zdezynfekowania i opatrzenia zranionego miejsca.
 15. Po zakończeniu zwiedzania zobowiązuje się wszystkich zwiedzających do umycia rąk.
Załączniki:
do góry