WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/badanie-wydajnosci-i-cisnienia-hydrantow-na-sieciach-obcych
Drukuj grafikę : tak / nie

Badanie wydajności i ciśnienia hydrantów na sieciach obcych

Katowickie Wodociągi S.A. wykonują odpłatnie pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów na zlokalizowanych na sieciach wewnętrznych, należących do klientów Spółki. W celu zlecenia takiej usługi należy wypełnić wniosek:

SBO/032 - Zlecenie wykonania usługi

oraz dostarczyć go do Biura Obsługi Klienta Katowickich Wodociągów S.A. ul. Obrońców Westerplatte 89 40-335 Katowice osobiście, bądź przesłać pocztą na w/w adres, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: , bądź poprzez iBOK.

Cennik opłat pobieranych za wykonanie pomiarów na sieci wodociągowej

do góry