WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/ceny-wody-i-odprowadzania-sciekow
Drukuj grafikę : tak / nie

Ceny wody i odprowadzania ścieków

Zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.102.2023  z dnia 09.11.2023  r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” od dnia 25.11.2023 r. przez trzy lata na terenie miasta Katowice obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków

Od dnia 25.11.2023 r. do dnia 24.11.2024 r. na terenie miasta Katowice obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków

l.p. symbol grupy taryfowej charakterystyka grupy taryfowej Rodzaj faktury jedn. miary cena/stawka opłaty od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
WODA       netto brutto*
1.   Cena za 1m3 dostarczonej wody   zł/m3 6,77 7,31
2.   Stawka opłaty abonamentowej        
  W 1

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę i odprowadzający ścieki

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 14,25 15,39
  W 1e

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 12,76 13,78
  W 2

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc

Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 5,39 5,82
  W 2e

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 3,90 4,21
  W 3

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 12,35 13,34
  W 3e

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 10,86 11,73
ŚCIEKI
1.   Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków   zł/m3 9,02 9,74
2.   Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców        
  K 1

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc

Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 12,20 13,18
  K 1e

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego ;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 10,72 11,58
  K 2

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie zużycia wody określanego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 14,11 15,24
  K 2e

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie zużycia wody określanego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 12,62 13,63
  K 3

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 3,48 3,76
  K 3e

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 2,00 2,16
  K 4

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 12,20 13,18
  K 4e

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 10,72 11,58
  K 5

Odbiorca odprowadzający tylko ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 14,11 15,24
  K 5e

Odbiorca odprowadzający tylko ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 12,62 13,63
RAZEM WODA + ŚCIEKI   zł/m3 15,79 17,05

*) - dla stawki podatku VAT 8%


Od dnia 25.11.2024 r. do dnia 24.11.2025 r. na terenie miasta Katowice obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków

l.p. symbol grupy taryfowej charakterystyka grupy taryfowej Rodzaj faktury jedn. miary cena/stawka opłaty od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
WODA       netto brutto*
1.   Cena za 1m3 dostarczonej wody   zł/m3 6,88 7,43
2.   Stawka opłaty abonamentowej        
  W 1

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę i odprowadzający ścieki

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 14,25 15,39
  W 1e

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 12,76 13,78
  W 2

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc

Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 5,39 5,82
  W 2e

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 3,90 4,21
  W 3

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 12,35 13,34
  W 3e

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 10,86 11,73
ŚCIEKI
1.   Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków   zł/m3 9,31 10,05
2.   Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców        
  K 1

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc

Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 12,20 13,18
  K 1e

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego ;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 10,72 11,58
  K 2

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie zużycia wody określanego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 14,11 15,24
  K 2e

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie zużycia wody określanego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 12,62 13,63
  K 3

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 3,48 3,76
  K 3e

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 2,00 2,16
  K 4

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 12,20 13,18
  K 4e

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 10,72 11,58
  K 5

Odbiorca odprowadzający tylko ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 14,11 15,24
  K 5e

Odbiorca odprowadzający tylko ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 12,62 13,63
RAZEM WODA + ŚCIEKI   zł/m3 16,19 17,48

*) - dla stawki podatku VAT 8%


Od dnia 25.11.2025 r. do dnia 24.11.2026 r. na terenie miasta Katowice obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków

l.p. symbol grupy taryfowej charakterystyka grupy taryfowej Rodzaj faktury jedn. miary cena/stawka opłaty od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
WODA       netto brutto*
1.   Cena za 1m3 dostarczonej wody   zł/m3 6,97 7,53
2.   Stawka opłaty abonamentowej        
  W 1

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę i odprowadzający ścieki

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 14,25 15,39
  W 1e

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 12,76 13,78
  W 2

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc

Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 5,39 5,82
  W 2e

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 3,90 4,21
  W 3

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 12,35 13,34
  W 3e

Odbiorca pobierający wodę lub pobierający wodę
i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;

e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 10,86 11,73
ŚCIEKI
1.   Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków   zł/m3 9,49 10,25
2.   Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców        
  K 1

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc

Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 12,20 13,18
  K 1e

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego ;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 10,72 11,58
  K 2

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie zużycia wody określanego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 14,11 15,24
  K 2e

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie zużycia wody określanego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 12,62 13,63
  K 3

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 3,48 3,76
  K 3e

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 2,00 2,16
  K 4

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 12,20 13,18
  K 4e

Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki;

Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 10,72 11,58
  K 5

Odbiorca odprowadzający tylko ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
Faktura papierowa zł/odbiorcę/m‑c 14,11 15,24
  K 5e

Odbiorca odprowadzający tylko ścieki;

Rozliczenia w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego;

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc;
e-faktura zł/odbiorcę/m‑c 12,62 13,63
RAZEM WODA + ŚCIEKI   zł/m3 16,46 17,78

*) - dla stawki podatku VAT 8%

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres 3 lat (2023 - 2026)

Decyzja PGW Wody Polskie nr GL.RZT.70.102.2023

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice

Decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 1/2002 w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 56/Ś/10 w sprawie Zmiany decyzji nr 1/2002 dotyczącej Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 38/Ś/21 w sprawie Zmiany decyzji nr 1/2002 dotyczącej Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Taryfa obowiązująca od dnia 27.11.2021 r. do dnia 24.11.2023 r. na terenie miasta Katowice

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres 3 lat (2021 - 2024)

Decyzja PGW Wody Polskie nr GL.RZT.70.203.2021BN

do góry