WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/formy-platnosci
Drukuj grafikę : tak / nie

Formy płatności

Polecenie zapłaty - aby aktywować usługę polecenia zapłaty - automatycznego pobierania należności za wystawione faktury bezpośrednio z rachunku bankowego odbiorcy, należy wypełnić wniosek: SBO/GWN/024 - Zgoda na obciążenie rachunku bankowego i dostarczyć go osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta, pod adres: Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

Aby anulować polecenie zapłaty należy wypełnić wniosek: SBO/GWN/025 - Odwołanie zgody do obciążania rachunku bankowego i dostarczyć go do osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta, pod adres: Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

Przelew bankowy - należności za otrzymane faktury można regulować przelewem bankowym bezpośrednio na nr konta podany na każdej fakturze.

Płatność w placówce Poczty Polskiej S.A. - opłaty za wystawione faktury można realizować w placówkach pocztowych. Poczta Polska S.A. pobiera opłaty za wykonaną usługę wg swojego cennika.

do góry