WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/kalkulator-dla-projektanta
Drukuj grafikę : tak / nie

Kalkulator dla projektanta

Kalkulator dla projektanta - Qhmax

Zabudowa
Współczynniki
Obliczenia na postawie MK

Jednostka odniesienia:

Obliczenia na postawie Qhmax

Wyniki

MK
-
Qdśr [m3/d]
-
Qhmax [m3/h]
-
do góry