WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/rozlozenie-na-raty
Drukuj grafikę : tak / nie

Rozłożenie na raty

W celu rozłożenia należności na raty należy wypełnić wniosek: SBO/GWN/022 - Podanie o rozłożenie należności na raty i dostarczyć go osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta, pod adres: Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice, bądź przesłać faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: . Klienci zarejestrowani w Internetowym Biurze Obsługi Klienta mogą również złożyć wniosek za jego pośrednictwem.

Po rozpatrzeniu sprawy, klient otrzyma pisemną odpowiedź. W przypadku uzyskania zgody na rozłożenie należności na raty, będzie ona zawierała harmonogram spłat zadłużenia. Po uregulowaniu wszystkich rat, Spółka naliczy ustawowe odsetki za opóźnienie w spłacie należności.

W trakcie spłacania zadłużenia rozłożonego na raty, klient zobowiązany jest również do terminowego regulowania bieżących należności.

do góry