WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/wypompowywanie-nieczystosci-z-szamb-przydomowych
Drukuj grafikę : tak / nie

Wypompowywanie nieczystości ze zbiorników odpływowych

W celu zlecenia wypompowania nieczystości ze zbiornika odpływowego należy złożyć pisemny wniosek osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta, pod adres: Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice, przesłać faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: . Klienci zarejestrowani w Internetowym Biurze Obsługi Klienta mogą również złożyć wniosek za jego pośrednictwem.

Zlecenie powinno zawierać następujące informacje:

Realizacja usługi następuje w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą, po zaakceptowaniu zlecenia przez Katowickie Wodociągi S.A.

SBO/032 - Zlecenie wykonania usługi

Cennik opłat pobieranych za usługi wykonywane na sieci kanalizacyjnej

do góry