WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/zmiany-w-umowie
Drukuj grafikę : tak / nie

Zmiany w umowie

  1. KLIENT - składa do Katowickich Wodociągów S. A. wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmian.
    SBO/019 - Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
  2. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Obsługi Klienta, pod adres: Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice, bądź przesłać faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: . Klienci zarejestrowani w Internetowym Biurze Obsługi Klienta mogą również złożyć dokumenty za jego pośrednictwem.
  3. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. - na podstawie otrzymanych dokumentów przygotowują dla klienta projekt zmienionej umowy/aneksu do obowiązującej umowy.
  4. KLIENT - podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podpisanie umowy może nastąpić w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez przesłanie podpisanej umowy pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice.
do góry