WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/archiwum-zamowien
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 354.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2023-10-06 „NAPRAWA BELEK STROPOWYCH STANOWIĄCYCH ELEMENT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY AL. ROŹDZIEŃSKIEGO W KATOWICACH” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2023-10-16 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-09-28 „OBSŁUGA GEODEZYJNA KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S. A.” Usługa Regulamin sektorowy 2023-10-13 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-09-25 ZAKUP TŁUCZNIA NA POTRZEBY BUDOWY PARKINGU PRZY UL OBR. WESTERPLATTE 130 W KATOWICACH Dostawa Ustawa PZP 2023-10-02 11:00:00 rozstrzygnięte
2023-09-20 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE ODDZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ - POŁUDNIE (TKP) KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Usługa Ustawa PZP 2023-09-29 10:20:00 rozstrzygnięte
2023-09-19 "REMONT DACHU BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO NA ODDZIALE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „DĄBRÓWKA MAŁA CENTRUM- TOD" Usługa Regulamin sektorowy 2023-09-29 12:00:00 rozstrzygnięte
2023-09-14 „REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ROLNEJ (I ETAP) W KATOWICACH” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2023-09-29 11:00:00 rozstrzygnięte
2023-09-14 ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-BRYGADOWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY Dostawa Regulamin sektorowy 2023-09-29 10:00:00 unieważnione
2023-09-07 ZAKUP TŁUCZNIA NA POTRZEBY BUDOWY PARKINGU PRZY UL OBR. WESTERPLATTE 130 W KATOWICACH Dostawa Ustawa PZP 2023-09-15 12:00:00 unieważnione
2023-09-07 ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO RETENCJONOWANIA, REGULOWANIA I PODCZYSZCZANIA WÓD OPADOWYCH Dostawa Ustawa PZP 2023-09-15 11:00:00 unieważnione
2023-09-07 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY KANALIZACJI (RURY, STUDNIE, WPUSTY) Dostawa Ustawa PZP 2023-09-22 10:00:00 rozstrzygnięte

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry