WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/regulamin-sektorowy
Drukuj grafikę : tak / nie

Regulamin

Regulamin udzielania zamówień w Katowickich Wodociągach S.A. - obowiązujący do dnia 16.09.2021

Regulamin udzielania zamówień - obowiązujący od dnia 01.01.2021

Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych - po zmianach, obowiązujący od dnia 17.01.2019

Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych - obowiązujący od dnia 01.01.2017

do góry