Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Zamówienia

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienia publiczne - znaleziono: 12.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2023-09-20 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE ODDZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ - POŁUDNIE (TKP) KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Usługa Ustawa PZP 2023-09-29 10:20:00 otwarte
2023-09-19 "REMONT DACHU BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO NA ODDZIALE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „DĄBRÓWKA MAŁA CENTRUM- TOD" Usługa Regulamin sektorowy 2023-09-29 12:00:00 otwarte
2023-09-14 „REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ROLNEJ (I ETAP) W KATOWICACH” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2023-09-29 11:00:00 otwarte
2023-09-14 ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-BRYGADOWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY Dostawa Regulamin sektorowy 2023-09-29 10:00:00 otwarte
2023-09-07 ZAKUP TŁUCZNIA NA POTRZEBY BUDOWY PARKINGU PRZY UL OBR. WESTERPLATTE 130 W KATOWICACH Dostawa Ustawa PZP 2023-09-15 12:00:00 unieważnione
2023-09-07 ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO RETENCJONOWANIA, REGULOWANIA I PODCZYSZCZANIA WÓD OPADOWYCH Dostawa Ustawa PZP 2023-09-15 11:00:00 unieważnione
2023-09-07 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY KANALIZACJI (RURY, STUDNIE, WPUSTY) Dostawa Ustawa PZP 2023-09-22 10:00:00 otwarte
2023-09-05 „REMONT SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. CHORZOWSKIEJ W KATOWICACH” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2023-09-19 10:00:00 otwarte
2023-08-28 „RENOWACJA DACHU POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ CENTRUM (TKC) PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 89 W KATOWICACH” Usługa Regulamin sektorowy 2023-09-11 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-08-09 MODERNIZACJA STANOWISKA POMPOWEGO W POMPOWNI ŚCIEKÓW OGÓLNOSPŁAWNYCH NA ODDZIALE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA - TOD / TZOC UL. MILOWICKA 9A KATOWICE Robota budowlana Regulamin sektorowy 2023-08-28 10:00:00 rozstrzygnięte
  • 1
  • 2

do góry