Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Zamówienia

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienia publiczne - znaleziono: 16.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2022-09-23 Remont studni zakupowej oraz studni reduktorowej KAT 69 przy ul. Murckowskiej (Cmentarz) w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-10-07 10:00:00 otwarte
2022-09-22 ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Dostawa Regulamin sektorowy 2022-10-10 10:00:00 otwarte
2022-09-22 MODERNIZACJA ZGARNIACZA RADIALNEGO NA OSADNIKU WTÓRNYM W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA PRZY UL. MILOWICKIEJ 9a W KATOWICACH Dostawa Regulamin sektorowy 2022-09-30 10:00:00 otwarte
2022-09-21 KOMPLEKSOWA USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA BASENU ZADOLE W LATACH 2022-2024 Usługa Ustawa PZP 2022-10-03 10:00:00 otwarte
2022-09-02 ZAKUP I DOSTAWA DWÓCH ZAWORÓW ZWROTNYCH DN 600 DO RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH POMP OSADU RECYRKULOWANEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA-CENTRUM Dostawa Regulamin sektorowy 2022-09-16 11:00:00 unieważnione
2022-09-01 „REMONT KORYTA PRZELEWOWEGO OSADNIKA WTÓRNEGO” Usługa Regulamin sektorowy 2022-09-16 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-08-30 „MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ”A” PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 130 W KATOWICACH” Usługa Regulamin sektorowy 2022-09-15 10:00:00 otwarte
2022-08-26 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ROKU 2023 ORAZ REALIZOWANIE BILANSOWANIA HANDLOWEGO ENERGII WYTWORZONEJ W TRZECH MIKROINSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH (38,75 kW KAŻDA) NA POTRZEBY BASENÓW EKSPLOATOWANYCH PRZEZ KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. Dostawa Ustawa PZP 2022-09-28 10:00:00 otwarte
2022-08-24 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY SKOWRONKÓW W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-09-07 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-08-19 REMONT OBIEKTU POMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO I NADMIERNEGO - RUROCIĄG TŁOCZNY OSADOWY - W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „DĄBRÓWKA MAŁA - CENTRUM” UL. MILOWICKA 9a W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-08-29 10:00:00 rozstrzygnięte
  • 1
  • 2

do góry