WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/zamowienia/st:2
Drukuj grafikę : tak / nie

Zamówienia

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienia publiczne - znaleziono: 16.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2024-05-13 „REMONT POSADZEK W BUDYNKU ODWADNIANIA OSADU I W BUDYNKU DMUCHAW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA-CENTRUM W KATOWICACH” Usługa Regulamin sektorowy 2024-06-04 11:00:00 unieważnione
2024-05-13 RENOWACJA ŚCIAN KOMÓR NAPOWIETRZANIA 3A I 3B NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA-CENTRUM W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-05-24 11:00:00 rozstrzygnięte
2024-05-08 „REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. OBROKI 51-63 W KATOWICACH” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-05-20 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-05-06 MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. UNICZOWSKIEJ, SIKOREK, STUDENCKIEJ, AKACJOWEJ I LIPOWEJ, GRANICZNEJ, BRZOZOWEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin - UE 2024-05-21 10:00:00 otwarte
2024-04-30 „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŻOGAŁY/ ŚCIGAŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W UL. ŻOGAŁY(BOCZNA) W KATOWICACH” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-05-17 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-03-22 ZAKUP I DOSTAWA HYDRANTÓW, SKRZYNEK HYDRANTOWYCH , KOLAN STOPOWYCH Dostawa Regulamin sektorowy 2024-04-03 10:00:00 rozstrzygnięte
  • 1
  • 2

do góry