WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/aktualnosci/Kranowka-z-dwoma-wyroznieniami/idn:501
Drukuj grafikę : tak / nie

Kranówka z dwoma wyróżnieniami

Kranówka z dwoma wyróżnieniami

2019-10-11

Kampania społeczna „KRANÓWKA KATOWICKA. Szluknij się z kokotka!” zdobyła wyróżnienia w konkursach Kryształy PRu oraz Głośna Woda. W pierwszym oceniano kreatywność podejścia do tematu, w drugim jej warstwę edukacyjną.

Kampania zachęcająca do picia wody z kranu w Katowicach odbiła się szerokim echem w mediach i pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców. Docenili ją także jurorzy konkursów, do których została zgłoszona.

Pierwszy z nich to Kryształy PRu. Jego celem jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji państwowej jako inicjatorów kreatywnych działań i rozwiązań. Kampania, którą prowadzimy od marca br. wspólnie z Urzędem Miasta Katowice, otrzymała nominację do Grand Prix i wyróżnienie w kategorii Najlepsza kreatywna kampania promocyjna. Nagroda została wręczona 2 października br. podczas uroczystej gali zorganizowanej w ramach XV Ogólnopolskiej Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej.

Drugie wyróżnienie przyznała kapituła konkursu „Głośna woda”, którego organizatorem jest redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, wydawanego przez wydawnictwo Abrys. Celem konkursu jest promocja lokalnych akcji edukacyjnych,  krzewienie idei edukacji ekologicznej w tematyce wod.-kan. oraz zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych i uwrażliwienie na nawyki wpływające bezpośrednio na stan infrastruktury wodno-ściekowej. Kampania została wyróżniona za propagowanie regionalnej kultury poprzez hasło, które można uznać za kwintesencję Górnego Śląska. Wręczenie nagród w konkursie odbyło się 10 października podczas gali zorganizowanej na Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska Envicon Environtment.

do góry