WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/aktualnosci/OGLOSZENIE-O-WYNIKU-PRZETARGU-NIEOGRANICZONEGO-NA-SPRZEDAZ-NIERUCHOMOSCI-NIEZABUDOWANEJ-POLOZONEJ-W-KATOWICACH-PRZY-UL.-GEN.-JANKEGO/idn:541
Drukuj grafikę : tak / nie

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W KATOWICACH PRZY UL. GEN. JANKEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W KATOWICACH PRZY UL. GEN. JANKEGO

2021-02-16

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ
W KATOWICACH PRZY UL. GEN. JANKEGO

Katowickie Wodociągi S.A. informują, że w powyższym przetargu wpłynęło w terminie 5 ofert kupna.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PJP Piotr Plebankiewicz, ul. Wita Stwosza 7/1 , 40 040 Katowice

 

do góry