WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/aktualnosci/Ponowne-zwyciestwo/idn:542
Drukuj grafikę : tak / nie

Ponowne zwycięstwo

Ponowne zwycięstwo

2021-02-26

Katowickie Wodociągi po raz kolejny zajęły pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji. W ubiegłym roku również uplasowały się na pierwszej pozycji, a w poprzednich latach zajmowały miejsca na podium.

Ogólnopolski Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji tworzony jest od 10 lat przez Strefę Gospodarki - niezależny dodatek do Gazety Prawnej. Biorą w nim udział przedsiębiorstwa z całej Polski. Udział w rankingu jest bezpłatny. Tworzony jest w oparciu o dane z ankiety, którą wypełniają jego uczestnicy. Ocena przedsiębiorstw ma charakter uznaniowy. Pod uwagę brane są dane finansowe, takie jak obroty, wynik finansowy czy poziom środków przeznaczanych na inwestycje. Zestawiane są one z danymi technicznymi, takimi jak długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich awaryjność, produkcja/zakup oraz sprzedaż wody, a także ceny za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków. Kolejnym elementem są informacje na temat wielkości zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników firmy - ich udziału w targach i konferencjach branżowych, a także środków finansowych przeznaczanych na ten cel. Bardzo istotne są też informacje na temat działalności przedsiębiorstwa na rzecz społeczności lokalnej. Pokazują one bowiem działania, które nie są obligatoryjne, ale w bardzo istotny sposób wpływają na funkcjonowanie firmy i jej postrzeganie przez środowisko lokalne.

W tym roku po raz pierwszy w historii rankingu magazyn Strefa Gospodarki przyznał dwa pierwsze miejsca. Katowickie Wodociągi znalazły się na nim ex aequo z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy. Na podium znalazły się także, na drugiej pozycji Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, a na trzeciej ex aequo Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach.

Sukces Katowickich Wodociągów w dużej mierze zawiązany jest z podejmowaniem wspólnie z Miastem Katowice licznych działań na rzecz społeczności lokalnej.

Firma jest partnerem realizowanego przez Miasto Katowice projektu KATOobywatel, który w 2020 roku zwyciężył w międzynarodowym konkursie Transformative Action Award 2020. W ramach tego projektu jest zaangażowana w takie inicjatywy  jak kampania „KRANÓWKA KATOWICKA. Szluknij sie z kokotka!” czy „SprzątaMy Dzielnice”, a także rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez aplikację NaprawmyTo.pl

Spółka kładzie duży nacisk na propagowanie zdrowego stylu życia. Od 2020 roku jest zarządcą dwóch nowo otwartych basenów miejskich. Ich działalność również została szybko zauważona i doceniona. W listopadzie przyznano im nagrodę The Best and More.

Katowickie Wodociągi chętnie angażują się w inicjatywy społeczne i wydarzenia, których celem jest aktywizacja mieszkańców oraz zachęcenie ich do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska.  Firma propaguje proekologiczne postawy, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach edukacyjnych. Chętnie wspiera konkursy oraz festiwale, podczas których najmłodsi mieszkańcy miasta oprócz zdobytej wiedzy uczą się poszanowania dla przyrody, a w szczególności wody.Dyplom dla Katowickich Wodociągów za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorst Wodociągowcyh i Kanalizacyjnych w 2021 roku

do góry