WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/aktualnosci/Zadbaj-o-jakosc-wody-w-instalacji-wewnetrznej/idn:528
Drukuj grafikę : tak / nie

Zadbaj o jakość wody w instalacji wewnętrznej

Zadbaj o jakość wody w instalacji wewnętrznej

2020-08-14

Każdego dnia Katowickie Wodociągi dbają by woda dostarczana do odbiorców była dobrej jakości. Okres wakacyjny to czas, kiedy szczególnie placówki takie jak szkoły, przedszkola, żłobki czy domy kultury nie pracują w pełnym zakresie. W czasie, gdy nie ma w nich zajęć używają wody znacznie mniej i znacznie rzadziej. Powoduje to dłuższe przestoje wody w instalacjach wewnętrznych, a co za tym idzie może być przyczyną pogorszenia się jakości wody.

Przypominamy, więc o podstawowych zasadach bezpieczeństwa wodnego w budynkach i obiektach. W celu pobierania czystej, zdrowej oraz smacznej wody pitnej należy odpowiednio eksploatować i dbać o instalację wewnętrzną.

Pamiętaj, że po każdym okresie przerwy w pobieraniu wody i nieużywaniu instalacji wewnętrznej, woda dostarczana przez Katowickie Wodociągi do punktu rozliczeniowego - wodomierza głównego - stagnuje w instalacji wewnętrznej. Może to wpłynąć na jej jakość- wzrost stężenia substancji rozpuszczonych, mętności, a także rozwój bakterii. Wyższa temperatura i dłuższy czas trwania bezruchu wody sprzyjają pogorszeniu jej jakości.

Przed ponownym uruchomieniem instalacji wodociągowej, która przez dłuższy okres nie była użytkowana, wykonaj jej płukanie. 

W tym celu odkręć wszystkie punkty poboru i odpuszczaj wodę spokojnym strumieniem tak, by dokonała się wymiana wody w całej instalacji. W zależności od długości instalacji i przekrojów może to trwać od kilku do kilkudziesięciu minut. Sprawdzaj temperaturę upuszczanej wody dłonią. Jeśli woda będzie wyraźnie chłodna oznacza to, że dopłynęła już do instalacji woda z sieci, której temperatura nawet w lecie nie przekracza 20°C. Przygotuj się do tej czynności wcześniej, by nie marnować spuszczanej wody i wykorzystać ją do podlania roślin, napełnienia zbiorników lub innych celów niespożywczych.

piktogram - odpuszczanie wody z kranuOdkręć wszystkie krany tak, by uzyskać spokojny wypływ wody, kilkukrotnie uruchom spłuczki.

piktogram-sprawdzanie ręką temepratury wody płynącej z kranu

Kontroluj temperaturę podstawiając dłoń - powinna napłynąć zimna woda z sieci wodociągowej.
Obserwuj barwę odpuszczanej wody.

do góry