Edukacja | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Edukacja

Katowickie Wodociągi S.A. przywiązują dużą wagę do edukacji mieszkańców regionu w zakresie ochrony środowiska. Działania podejmowane przez Spółkę mają rozmaity charakter i są adresowane do odbiorców w różnym wieku.

Chęć propagowania zachowań sprzyjających dbaniu o ochronę wody było podstawą utworzenia Ścieżki Edukacyjnej GIGABLOK. Jej celem jest poszerzanie wiedzy zwiedzających na temat procesu oczyszczania ścieków, obiegu wody w przyrodzie i konieczności ochrony wód.

Spółka uczestniczy też w najróżniejszych akcjach ekologicznych, których adresatem najczęściej są dzieci. Przekazując wiedzę najmłodszym, firma czyni z nich propagatorów ochrony środowiska, którzy wspierają codzienne wysiłki spółki na rzecz dbania o naturę.

Katowickie Wodociągi S.A. na swoim koncie mają też kilka publikacji. Związane są z przeszłą i aktualną działalnością wodociągów na terenie miasta Katowice.

do góry