PKZP | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

PKZP

PRACOWNICZA KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy Katowickich Wodocią­gach Spółka Akcyjna, działa na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pra­cowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w zakładach pracy Dz.U. z 1992 r. Nr 100 poz. 502 z późniejszymi zmianami oraz na podstawie statutu i regulaminu. Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo i krótkoterminowych w miarę posiadanych środków.

Przejdź do witryny:

do góry