KZP | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

KZP

KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy Katowickich Wodocią­gach Spółka Akcyjna od 01.01.2023 r. działa na podstawie Statutu przyjętego przez delegatów oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych, która reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych. Celem KZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo i krótkoterminowych w miarę posiadanych środków.

Przejdź do witryny:

do góry