Do pobrania | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Do pobrania

kategoria: Pliki do pobrania [48]
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Katowickie Wodociągi S.A.za rok podatkowy 2022 914.96KB pobierz plik: Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Katowickie Wodociągi S.A.za rok podatkowy 2022
pdf SBO/051 - Wniosek o zawarcie umowy na opróżnianie nieczystości ciekłych gromadzonych w osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków 663.88KB pobierz plik: SBO/051 - Wniosek o zawarcie umowy na opróżnianie nieczystości ciekłych gromadzonych w osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
pdf SBO/052 - Wniosek o zawarcie umowy na opróżnianie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym 662.53KB pobierz plik: SBO/052 - Wniosek o zawarcie umowy na opróżnianie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym
pdf SBO/053 - Zlecenie wykonania usługi opróżniania nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w zbiorniku bezodpływowym lub osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków 638.19KB pobierz plik: SBO/053 - Zlecenie wykonania usługi opróżniania nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w zbiorniku bezodpływowym lub osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
pdf SBO/054 - Protokół wykonania usługi 1.13MB pobierz plik: SBO/054 - Protokół wykonania usługi
pdf SBO/ZPS/050 - Wniosek o nadanie numerów kart studni 629.19KB pobierz plik: SBO/ZPS/050 - Wniosek o nadanie numerów kart studni
pdf SBO/005 - Wniosek o wydanie warunków technicznych zamontowania podlicznika na bezpowrotnie zużytą wodę 618.05KB pobierz plik: SBO/005 - Wniosek o wydanie warunków technicznych zamontowania podlicznika na bezpowrotnie zużytą wodę
pdf SBO/010 - Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 793.26KB pobierz plik: SBO/010 - Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
pdf SBO/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków 904.8KB pobierz plik: SBO/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków
pdf SBO/012 - Oświadczenie 618.86KB pobierz plik: SBO/012 - Oświadczenie
pdf SBO/013 - Oświadczenie użytkownika 608.93KB pobierz plik: SBO/013 - Oświadczenie użytkownika
pdf SBO/014 - Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości 449.45KB pobierz plik: SBO/014 - Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości
pdf SBO/015 - Wniosek o zawarcie umowy wielolokalowej 1.02MB pobierz plik: SBO/015 - Wniosek o zawarcie umowy wielolokalowej
pdf SBO/016 - Oświadczenie lokatora 620.28KB pobierz plik: SBO/016 - Oświadczenie lokatora
pdf SBO/017 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 627.63KB pobierz plik: SBO/017 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
pdf SBO/018 - Wniosek o prolongatę umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków 624.3KB pobierz plik: SBO/018 - Wniosek o prolongatę umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków
pdf SBO/019 - Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 646.81KB pobierz plik: SBO/019 - Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
pdf SBO/020 - Zaświadczenie wydania dokumentów 607.21KB pobierz plik: SBO/020 - Zaświadczenie wydania dokumentów
pdf SBO/021 - Wniosek o założenie plomb na wodomierz rejestrujący pobór bezpowrotnie zużytej wody oraz zawarcie umowy/aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 625.34KB pobierz plik: SBO/021 - Wniosek o założenie plomb na wodomierz rejestrujący pobór bezpowrotnie zużytej wody oraz zawarcie umowy/aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
pdf SBO/026 - Podanie o duplikat faktury VAT 619.69KB pobierz plik: SBO/026 - Podanie o duplikat faktury VAT
pdf SBO/030 - Zlecenie demontażu/montażu wodomierza 630.3KB pobierz plik: SBO/030 - Zlecenie demontażu/montażu wodomierza
pdf SBO/032 - Zlecenie wykonania usługi 1.13MB pobierz plik: SBO/032 - Zlecenie wykonania usługi
pdf SBO/033 - Wniosek o przyjęcie dowożonych nieczystości ciekłych 659.98KB pobierz plik: SBO/033 - Wniosek o przyjęcie dowożonych nieczystości ciekłych
pdf SBO/036 - Reklamacja 622.48KB pobierz plik: SBO/036 - Reklamacja
pdf SBO/041 - Wniosek na wykonanie usługi budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 497.92KB pobierz plik: SBO/041 - Wniosek na wykonanie usługi budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
pdf SBO/042 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz prowadzenie nadzoru nad budową. 912.7KB pobierz plik: SBO/042 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz prowadzenie nadzoru nad budową.
pdf SBO/043 - Informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość 1.12MB pobierz plik: SBO/043 - Informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
pdf SBO/048 - Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych 301.45KB pobierz plik: SBO/048 - Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych
pdf SBO/049 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia 601.52KB pobierz plik: SBO/049 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia
pdf SBO/GWN/022 - Podanie o rozłożenie należności na raty 493.22KB pobierz plik: SBO/GWN/022 - Podanie o rozłożenie należności na raty
pdf SBO/GWN/023 - Podanie o zwrot nadpłaty 1.11MB pobierz plik: SBO/GWN/023 - Podanie o zwrot nadpłaty
pdf SBO/GWN/024 - Zgoda do obciążania rachunku bankowego 450.23KB pobierz plik: SBO/GWN/024 - Zgoda do obciążania rachunku bankowego
pdf SBO/GWN/025 - Odwołanie zgody do obciążania rachunku bankowego 448.3KB pobierz plik: SBO/GWN/025 - Odwołanie zgody do obciążania rachunku bankowego
pdf SBO/IN/007 - Zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego/technicznego 633.82KB pobierz plik: SBO/IN/007 - Zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego/technicznego
pdf SBO/IN/008 - Zlecenie odbioru 621.99KB pobierz plik: SBO/IN/008 - Zlecenie odbioru
pdf SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej 634.09KB pobierz plik: SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej
pdf SBO/SDS/002 - Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 696.58KB pobierz plik: SBO/SDS/002 - Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
pdf SBO/SDS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej / prolongata uzgodnienia 618.13KB pobierz plik: SBO/SDS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej / prolongata uzgodnienia
pdf SBO/SDS/004 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji / naniesienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 617.82KB pobierz plik: SBO/SDS/004 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji / naniesienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
pdf SBO/SES/027 - Zgłoszenie odczytu wodomierza / podlicznika 467.76KB pobierz plik: SBO/SES/027 - Zgłoszenie odczytu wodomierza / podlicznika
pdf SBO/SES/028 - Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza głównego 632.27KB pobierz plik: SBO/SES/028 - Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza głównego
pdf SBO/SES/037 - Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur 340.94KB pobierz plik: SBO/SES/037 - Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur
pdf SBO/SES/038 - Wycofanie akceptacji przesyłania i udostępniania e-faktur 493.15KB pobierz plik: SBO/SES/038 - Wycofanie akceptacji przesyłania i udostępniania e-faktur
pdf SBO/SES/040 - Zmiana adresu e-mail 333.79KB pobierz plik: SBO/SES/040 - Zmiana adresu e-mail
pdf SBO/SW/029 - Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza 623.89KB pobierz plik: SBO/SW/029 - Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza
pdf SBO/SW/031 - Zlecenie legalizacji wodomierza 663.99KB pobierz plik: SBO/SW/031 - Zlecenie legalizacji wodomierza
pdf SBO/ZL/034 - Zlecenie dla próbek wody 1.4MB pobierz plik: SBO/ZL/034 - Zlecenie dla próbek wody
pdf SBO/ZL/035 - Zlecenie dla próbek ścieków 1.2MB pobierz plik: SBO/ZL/035 - Zlecenie dla próbek ścieków

 

do góry