Do pobrania | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Do pobrania

kategoria: Pliki do pobrania [50]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf REGULAMIN sprzedaży nieruchomosci.pdf 58.4KB pobierz plik : REGULAMIN sprzedaży nieruchomosci.pdf
pdf OGŁOSZENIE PEŁNE sprzedaz nieruchomosci Jankego - 2021 _III.pdf 70.7KB pobierz plik : OGŁOSZENIE PEŁNE sprzedaz nieruchomosci Jankego - 2021 _III.pdf
pdf 20201021-sprzedaz nieruchomosci.pdf 71.28KB pobierz plik : 20201021-sprzedaz nieruchomosci.pdf
pdf Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dla uczestników postępowań dotyczących zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego przez Katowickie Wodociągi S.A. 46.13KB pobierz plik : Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dla uczestników postępowań dotyczących zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego przez Katowickie Wodociągi S.A.
pdf Regulamin zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego przez Katowickie Wodociągi S.A. 58.74KB pobierz plik : Regulamin zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego przez Katowickie Wodociągi S.A.
pdf OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 71.24KB pobierz plik : OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
pdf SBO/005 - Wniosek o wydanie warunków technicznych zamontowania podlicznika na bezpowrotnie zużytą wodę 618.05KB pobierz plik : SBO/005 - Wniosek o wydanie warunków technicznych zamontowania podlicznika na bezpowrotnie zużytą wodę
pdf SBO/010 - Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 646.55KB pobierz plik : SBO/010 - Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
pdf SBO/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków 509.82KB pobierz plik : SBO/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków
pdf SBO/012 - Oświadczenie 618.86KB pobierz plik : SBO/012 - Oświadczenie
pdf SBO/013 - Oświadczenie użytkownika 608.93KB pobierz plik : SBO/013 - Oświadczenie użytkownika
pdf SBO/014 - Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości 449.45KB pobierz plik : SBO/014 - Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości
pdf SBO/015 - Wniosek o zawarcie umowy wielolokalowej 682.78KB pobierz plik : SBO/015 - Wniosek o zawarcie umowy wielolokalowej
pdf SBO/016 - Oświadczenie lokatora 620.28KB pobierz plik : SBO/016 - Oświadczenie lokatora
pdf SBO/017 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 627.63KB pobierz plik : SBO/017 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
pdf SBO/018 - Wniosek o prolongatę umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków 624.3KB pobierz plik : SBO/018 - Wniosek o prolongatę umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków
pdf SBO/019 - Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 646.81KB pobierz plik : SBO/019 - Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
pdf SBO/020 - Zaświadczenie wydania dokumentów 607.21KB pobierz plik : SBO/020 - Zaświadczenie wydania dokumentów
pdf SBO/021 - Wniosek o założenie plomb na wodomierz rejestrujący pobór bezpowrotnie zużytej wody oraz zawarcie umowy/aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 625.34KB pobierz plik : SBO/021 - Wniosek o założenie plomb na wodomierz rejestrujący pobór bezpowrotnie zużytej wody oraz zawarcie umowy/aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
pdf SBO/026 - Podanie o duplikat faktury VAT 619.69KB pobierz plik : SBO/026 - Podanie o duplikat faktury VAT
pdf SBO/030 - Zlecenie demontażu/montażu wodomierza 630.3KB pobierz plik : SBO/030 - Zlecenie demontażu/montażu wodomierza
pdf SBO/032 - Zlecenie wykonania usługi 630.04KB pobierz plik : SBO/032 - Zlecenie wykonania usługi
pdf SBO/033 - Wniosek o przyjęcie dowożonych nieczystości ciekłych 659.98KB pobierz plik : SBO/033 - Wniosek o przyjęcie dowożonych nieczystości ciekłych
pdf SBO/036 - Reklamacja 622.48KB pobierz plik : SBO/036 - Reklamacja
pdf SBO/041 - Wniosek na wykonanie usługi budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 497.92KB pobierz plik : SBO/041 - Wniosek na wykonanie usługi budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
pdf SBO/042 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenie nadzoru nad budową 677.08KB pobierz plik : SBO/042 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenie nadzoru nad budową
pdf SBO/043 - Informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość 781.49KB pobierz plik : SBO/043 - Informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
pdf SBO/048 - Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych 442.79KB pobierz plik : SBO/048 - Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych
pdf SBO/049 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia 601.52KB pobierz plik : SBO/049 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia
pdf SBO/GWN/022 - Podanie o rozłożenie należności na raty 493.22KB pobierz plik : SBO/GWN/022 - Podanie o rozłożenie należności na raty
pdf SBO/GWN/023 - Podanie o zwrot nadpłaty 621.41KB pobierz plik : SBO/GWN/023 - Podanie o zwrot nadpłaty
pdf SBO/GWN/024 - Zgoda do obciążania rachunku bankowego 450.23KB pobierz plik : SBO/GWN/024 - Zgoda do obciążania rachunku bankowego
pdf SBO/GWN/025 - Odwołanie zgody do obciążania rachunku bankowego 448.3KB pobierz plik : SBO/GWN/025 - Odwołanie zgody do obciążania rachunku bankowego
pdf SBO/IN/007 - Zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego/technicznego 633.82KB pobierz plik : SBO/IN/007 - Zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego/technicznego
pdf SBO/IN/008 - Zlecenie odbioru 621.99KB pobierz plik : SBO/IN/008 - Zlecenie odbioru
pdf SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej 634.09KB pobierz plik : SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej
pdf SBO/SDS/002 - Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 696.58KB pobierz plik : SBO/SDS/002 - Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
pdf SBO/SDS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej / prolongata uzgodnienia 618.13KB pobierz plik : SBO/SDS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej / prolongata uzgodnienia
pdf SBO/SDS/004 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji / naniesienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 617.82KB pobierz plik : SBO/SDS/004 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji / naniesienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
pdf SBO/SDS/046 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych z nieruchomości 634.38KB pobierz plik : SBO/SDS/046 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych z nieruchomości
pdf SBO/SDS/047 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej podłączenia do kanalizacji deszczowej 458.98KB pobierz plik : SBO/SDS/047 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej podłączenia do kanalizacji deszczowej
pdf SBO/SES/027 - Zgłoszenie odczytu wodomierza / podlicznika 467.76KB pobierz plik : SBO/SES/027 - Zgłoszenie odczytu wodomierza / podlicznika
pdf SBO/SES/028 - Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza głównego 632.27KB pobierz plik : SBO/SES/028 - Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza głównego
pdf SBO/SES/037 - Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur 340.94KB pobierz plik : SBO/SES/037 - Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur
pdf SBO/SES/038 - Wycofanie akceptacji przesyłania i udostępniania e-faktur 493.15KB pobierz plik : SBO/SES/038 - Wycofanie akceptacji przesyłania i udostępniania e-faktur
pdf SBO/SES/040 - Zmiana adresu e-mail 333.79KB pobierz plik : SBO/SES/040 - Zmiana adresu e-mail
pdf SBO/SW/029 - Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza 623.89KB pobierz plik : SBO/SW/029 - Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza
pdf SBO/SW/031 - Zlecenie legalizacji wodomierza 663.99KB pobierz plik : SBO/SW/031 - Zlecenie legalizacji wodomierza
pdf SBO/ZL/034 - Zlecenie dla próbek wody 780.59KB pobierz plik : SBO/ZL/034 - Zlecenie dla próbek wody
pdf SBO/ZL/035 - Zlecenie dla próbek ścieków 757.75KB pobierz plik : SBO/ZL/035 - Zlecenie dla próbek ścieków

 

do góry