E-faktura | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

E-faktura

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Katowickich Wodociągów S.A., polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury - fakturą elektroniczną.

E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez urzędy skarbowe. Jest zabezpieczona podpisem elektronicznym co gwarantuje autentyczność jej treści i pochodzenia.

E-faktury mogą być przesyłane i udostępniane za pośrednictwem:

 • Internetowego Biura Obsługi Klienta
 • adresu e-mail wskazanego przez Klienta

E-faktury mogą otrzymywać wszyscy Klienci Katowickich Wodociągów S.A., którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone
 • w regulaminie e-faktury w Rozdziale 1 części III Wymogi techniczne
 • zaakceptowali regulamin e-faktury

Klienci zarejestrowani w iBOK dokonują akceptacji aktywując e-fakturę za pośrednictwem iBOK w zakładce e-faktura

Klienci nie zarejestrowani w iBOK dokonują akceptacji składając w Katowickich Wodociągach S.A. poprawnie wypełniony i podpisany formularz „Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur”, dostępny na stronie internetowej w zakładce e-faktura oraz w Biurze Obsługi Klienta. Podpisany formularz Klient może:

 • przesłać do Katowickich Wodociągów S.A. pocztą elektroniczną na adres 
 • dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Katowickich Wodociągów S.A. przy ul. Obrońców Westerplatte 89 w Katowicach
 • przesłać pocztą na adres korespondencyjny Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice

Korzyści z wyboru e-faktury:

 • pewność dostarczenia w konkretne miejsce i w określonym czasie
 • krótszy czas doręczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą
 • możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie gdzie istnieje dostęp do Internetu
 • ułatwienie płatności dokonywanych za pośrednictwem Internetu
 • wygodne przechowywanie w katalogach elektronicznych - brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów
 • przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego
do góry