WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/archiwum-zamowien/st:36
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 373.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2018-08-08 MODERNIZACJA ZAPLECZA SZATNIOWEGO ODDZIAŁU TKK Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-08-29 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-08-07 ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. JAWOROWEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-08-14 09:00:00 rozstrzygnięte
2018-07-31 REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. JANKEGO NA ODCINKU OD UL. PODLASKIEJ DO UL. RZEPAKOWEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-08-14 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-07-18 MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY KRAKOWSKIEJ W KATOWICACH- ETAP III W RAMACH ZADANIA „PRZERZUT ŚCIEKÓW Z DZIELNIC JANÓW, NIKISZOWIEC, GISZOWIEC ORAZ Z TERENU HUTY METALI NIEŻELAZNYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA - CENTRUM Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-08-17 08:30:00 unieważnione
2018-07-18 OCZYSZCZENIE SEPARATORÓW I OSADNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W KATOWICACH Usługa Ustawa PZP 2018-08-06 08:45:00 rozstrzygnięte
2018-07-03 „ZAKUP I DOSTAWA ZASUW, OBUDÓW DO ZASUW I SKRZYNEK ULICZNYCH” Dostawa Regulamin sektorowy 2018-07-18 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-06-28 REMONT SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. STUDZIENNEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-07-13 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-06-20 „MODERNIZACJA SYSTEMU DO INSPEKCJI TV ZABUDOWANEGO NA SAMOCHODZIE TYPU FURGON TRANSIT” Usługa Regulamin sektorowy 2018-07-06 08:45:00 rozstrzygnięte
2018-06-19 ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU DO CRACKINGU STATYCZNEGO DO RENOWACJI PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH Dostawa Regulamin sektorowy 2018-07-13 08:45:00 rozstrzygnięte
2018-06-15 REMONT SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W UL. DWORCOWEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-06-29 08:30:00 rozstrzygnięte

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry