Archiwum zamówień | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 373.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2018-11-22 ZAKUP I DOSTAWA DWÓCH URZĄDZEŃ DO POMIARU JAKOŚCI ENERGII KLASY A NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW GIGABLOK Dostawa Regulamin sektorowy 2018-12-12 08:45:00 rozstrzygnięte
2018-11-06 REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENIE MIASTA KATOWICE ORAZ PO WYKONANIU SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH SIŁAMI WŁASNYMI KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-11-23 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-10-31 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Usługa Regulamin sektorowy 2018-11-26 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-10-24 NAJEM SYSTEMU DRUKUJĄCO-KOPERTUJĄCEGO Usługa Regulamin sektorowy 2018-11-07 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-10-12 Wywóz osadów ściekowych (kod 19 08 05), minerałów (kod 19 12 09), skratek (kod 19 08 01) oraz odpadu (kod 20 03 06) z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na rok 2019 Usługa Ustawa PZP 2018-11-19 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-10-04 ROBOTY BUDOWLANE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WOJCIECHA W REJONIE BUDYNKÓW 11-11D W KATOWICACH Robota budowlana Ustawa PZP 2018-10-19 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-09-27 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY) NA ROBOTY BUDOWLANE SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH BOCZNYCH OD UL. OGRODOWEJ W KATOWICACH Usługa Regulamin sektorowy 2018-10-09 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-09-18 NAJEM SYSTEMU DRUKUJĄCO-KOPERTUJĄCEGO Usługa Regulamin sektorowy 2018-09-28 08:30:00 unieważnione
2018-08-31 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA EKSPLOATOWANYCH PRZYŁĄCZY NA OBIEKTACH KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. NA ROK 2019 Dostawa Ustawa PZP 2018-10-05 11:00:00 rozstrzygnięte
2018-08-27 BUDOWA STUDNI ZAKUPOWEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. GOSPODARCZEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-09-10 08:30:00 rozstrzygnięte

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry