Nowe stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Nowe stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

2021-10-26

Katowickie Wodociągi informują, że od dnia 27 października 2021 r. na terenie miasta Katowice obowiązują nowe stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków. Zgodnie z przepisami taryfa została zatwierdzona na okres trzech lat 2021 - 2024.

Katowickie Wodociągi sporządziły wniosek taryfowy w oparciu o obowiązujące przepisy Ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe.  11 października 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” wydało decyzję o zatwierdzeniu taryfy dla miasta Katowice. 19 października 2021 r. decyzja została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej PGW „Wody Polskie”. Po 7 dnia od ogłoszenia decyzji  tj. 27 października 2021 r. zatwierdzona taryfa wchodzi w życie. Taryfa została zatwierdzona na okres 3 lat.

W okresie od 1 - 12 miesiąca obowiązywania taryfy stawki opłat dla wszystkich grup taryfowych wynoszą:

- 1m3  dostarczonej wody                         6,31 zł brutto  (5,84 zł  netto)

- 1m3  odprowadzonych ścieków              9,12 zł brutto   (8,44 zł netto)

                                            Łącznie:         15,43 zł brutto  (14,28 zł netto)

 

W okresie od 13 - 24 miesiąca obowiązywania taryfy stawki opłat dla wszystkich grup taryfowych wynoszą:

- 1m3  dostarczonej wody                          6,33 zł brutto  (5,86 zł  netto)

- 1m3  odprowadzonych ścieków               9,13 zł brutto   (8,45 zł netto)

                                            Łącznie:          15,46 zł brutto  (14,31 zł netto)

 

W okresie od 24 - 36 miesiąca obowiązywania taryfy stawki opłat dla wszystkich grup taryfowych wynoszą:

- 1m3  dostarczonej wody                         6,37 zł brutto  (5,90 zł  netto)

- 1m3  odprowadzonych ścieków              9,15 zł brutto   (8,47 zł netto)

                                            Łącznie:          15,52 zł brutto  (14,37 zł netto)

Ceny wody i odprowadzania ścieków

do góry