Odszedł Tadeusz Zuber | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Odszedł Tadeusz Zuber

2019-09-23

19 września 2019 r. odszedł inż. Tadeusz Zuber, wieloletni Dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Przez całe życie zawodowe był związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. W wodociągach łącznie przepracował 47 lat. Dzięki swojej wiedzy, pracowitości i zaangażowaniu stał się prawdziwym autorytetem w środowisku zawodowym.

Był absolwentem kierunku inżynierii sanitarnej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1961 roku pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, na różnych stanowiskach - od stażysty do Kierownika Sekcji Działu Projektowego i Głównego Specjalisty ds. Budowlano-Rozwojowych. W 1977 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu nr 1 WPWiK, przekształconego w 1991 roku w Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Po komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu utworzonej Spółki Akcyjnej. Nieprzerwanie kierował katowickimi wodociągami przez blisko 31 lat.

Tadeusz Zuber w okresie zarządzania RPWiK w Katowicach doprowadził do budowy pierścieniowego systemu zaopatrzenia w wodę, każdej z 5 gmin obsługiwanych wówczas przez przedsiębiorstwo oraz ośmiu oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo. Był wnioskodawcą wielu racjonalizatorskich rozwiązań oraz współautorem kilku patentów w dziedzinie gospodarki wodnej. Aktywnie uczestniczył w pracach nad aktami prawnymi dotyczącymi branży wod.-kan. i ochrony środowiska.

Był współinicjatorem i sygnatariuszem aktu założycielskiego Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a następnie wieloletnim członkiem Rady Izby, a później jej honorowym członkiem. Był także współzałożycielem i aktywnym członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. M.in. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska RIG. Od 1968 roku działał w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych. Współpracował też z Naczelną Organizacją Techniczną. Był członkiem Izby Budownictwa i Polskiej Izby Ekologii. Był sygnatariuszem aktu założycielskiego Śląskiego Klastra Wodnego i jego aktywnym współpracownikiem także w okresie emerytury.

Za swoje zawodowe dokonania był wielokrotnie nagradzany. M.in. otrzymał srebrną i złotą odznakę Zasłużonego dla Rozwoju woj. katowickiego, a także Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Za aktywną działalność w zakresie usuwania skutków powodzi w 1997 roku został odznaczony Złotą Odznaką Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Został także wyróżniony złotą odznaką „Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej”, brązowym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, oraz Złotą, a następnie Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej - obie w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz samorządu gospodarczego. Otrzymał również Złoty i Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Zdobył też tytułu Menadżera Roku 2003 Śląskiego Towarzystwa Menadżerów. W 2005 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim.

Tadeusz Zuber był społecznikiem, człowiekiem oddanym sprawom regionu śląskiego. Angażował się w działalność o charakterze charytatywnym na rzecz służby zdrowia, szkolnictwa i kultury.

Szczególnie interesował się muzyką klasyczną i śpiewem. W latach 1959 - 1964 śpiewał jako drugi tenor w Chórze „Moniuszko” w Czechowicach-Dziedzicach, w których mieszkał. Był członkiem zarządu Towarzystwa Krzewienia Kultury Muzycznej im. Andrzeja Krzanowskiego. Aktywnie współpracował z zespołem śpiewaków „Camerata Silesia”, jednego z najlepszych tego typu w Europie. W ramach promocji młodych talentów był współorganizatorem koncertów mozartowskich.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 września i rozpoczną się o godz. 13.00 mszą świętą w kościele jezuitów p.w. św. Andrzeja Boboli w Czechowicach-Dziedzicach. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafii św. Katarzyny.

do góry