Regulacja sieci zakończona | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Regulacja sieci zakończona

2010-07-26
Regulacja sieci zakończona

W dniach od 14 do 20 kwietnia br. prowadzona była regulacja sieci polegają na zmianie pierwotnych kierunków zasilania w wodę miasta Katowice. Celem wykonywanych prac było zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców w dniu 21 kwietnia br., w czasie wyłączenia przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jednej z dwóch głównych magistrali wodociągowych zasilających aglomerację, podczas wykonywania drugiego etapu prac zabezpieczających zbiorniki wyrównawcze w Murckach przed skutkami szkód górniczych.

Od 22 do 27 kwietnia br. trwały prace mające na celu przywrócenie pierwotnego systemu zasilania w wodę. Kierunki zasilania w wodę miasta Katowice zostały ponownie zmienione, tak by odbywało się ono tak jak wcześniej za pośrednictwem dwóch głównych magistrali wodociągowych.

W trakcie prowadzenia regulacji sieci nie wystąpiły problemy związane z obniżeniem ciśnienia wody i nie pogorszyła się jakość wody.

Publikacja: Agnieszka Jaszkaniec

do góry