Święto wody w dobie koronawirusa | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Święto wody w dobie koronawirusa

2020-03-20

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Dziś w obliczu pandemii ma szczególne znaczenie. Dostęp do bieżącej wody stał się ważniejszy niż kiedykolwiek. Katowickie Wodociągi dokładają tym większych starań, by w sposób niezakłócony woda docierała do mieszkańców Katowic.

Codzienna praca pracowników wodociągów ma dziś szczególne znaczenie i może mieć istotny wpływ w walce o zdrowie mieszkańców. Katowickie Wodociągi otrzymały szereg wytycznych z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz od Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących utrzymania w sposób niezakłócony dostaw wody i odprowadzania ścieków. Woda i mydło są bowiem jednym ze sprzymierzeńców w walce z wirusami.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe. Giną one w procesach technologicznych uzdatniania wody. Oznacza to, że woda pitna pochodząca z sieci jest bezpieczna. W Katowicach codziennie nad jej jakością czuwa akredytowane laboratorium Katowickich Wodociągów. Woda jest stale monitorowana i nim dotrze do domów jest badana na różnych etapach.

Na terenie całego miasta wyznaczonych jest ponad 50 punktów monitoringu. Są równomiernie rozmieszczone, tak aby dawać obraz jakości wody w całej sieci. Badania jakości wody prowadzone są w oparciu o harmonogram zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W normalnych warunkach w ciągu roku z wytypowanych punktów pobieranych jest ponad 200 próbek. Katowickie Wodociągi nie posiadają własnych ujęć wody. Kupują ją od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów za pośrednictwem 79 studni zakupowych.

Kontrola jakości wody prowadzona jest równolegle przez kilka jednostek. Badają ją laboratoria Katowickich Wodociągów, Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Na ich podstawie Sanepid wydaje okresową ocenę jakości wody na terenie Katowic.  

Pandemia koronawirusa na świecie i przypadający w trudnych okolicznościach Światowy Dzień Wody, przypominają nam jak istotne są dostęp do czystej wody i praca wodociągów. Kiedy dbanie o higienę jest tak ważne, nabierają dodatkowego znaczenia.

do góry