Wspieramy Ligę Piłkarską | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Wspieramy Ligę Piłkarską

2010-11-08
WSPIERAMY LIGĘ PIŁKARSKĄ Już blisko dwa lata funkcjonuje Liga Piłkarska dla dzieci i młodzieży pozostającej pod opieką świetlic środowiskowych z rejonu Katowic i Siemianowic Śląskich. Niedawno Katowickie Wodociągi S.A. zostały jednym z partnerów Ligi. W ten sposób Spółka angażuje się w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Pierwsza edycja Ligi ruszyła w kwietniu 2009 r. Do tej pory odbyły się już 4 edycje, które łącznie skupiły grubo ponad setkę dzieciaków. Pieniądze na utworzenie profesjonalnej Ligi Piłkarskiej pochodziły z kwesty i aukcji przeprowadzonych na jej rzecz. Do jej powstania przyczyniły się także: Katolicka Fundacja Dzieciom, redakcja Echo Miasta oraz Wydział Sportu Urzędu Miasta Katowice i Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski.

Dzieci i młodzież zgromadzona wokół Ligi Piłkarskiej pochodzi z trudnych środowisk. Liga daje im możliwość wspólnego działania i odkrycia sportowej pasji. Dzieci autentycznie żyją spotkaniami. Niejednokrotnie na boisku sami sobie udowodniają, że ciężka praca i walka do końca przynosi efekt. Przez blisko dwa lata wielu spośród tych młodych ludzi dojrzało, posiadło umiejętność pracy zespołowej, a także umiejętność radzenia sobie z mniejszymi i większymi problemami.

Obecnie w Lidze grają:
KFD KS Katowice – drużyna Katolickiej Fundacji Dzieciom
Stanica – drużyna Domu Dziecka Stanica
Brynów – drużyna Świetlicy Środowiskowej nr 1 Katowice-Brynów
SDK - drużyna stowarzyszenia Szansa dla Każdego
Gniazdo – drużyna Fundacji Gniazdo
FC Siemce – drużyna Dziennego Domu Pomocy Społecznej z Siemianowic Śląskich

Więcej informacji
do góry