Zaangażowanie ma moc! | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Zaangażowanie ma moc!

2022-03-14

Kranówka katowicka dla 2500 uczestników charytatywnego biegu Pobiegnij dla Ukrainy, podczas którego zebrano ponad 80 tys. zł na wsparcie uchodźców z Ukrainy. Transport leków ze Szczecina do Medyki. Przewóz osób z granicy do Katowic. Wsparcie logistyczne Miasta Katowice w przewożeniu darów do punktu dystrybucji oraz oddelegowanie pracowników do pracy w prowadzonym przez Miasto Katowice Centrum Logistyki. To zaangażowanie Katowickich Wodociągów w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. A ponadto pomoc ludzi dla ludzi! Zbiórka ubrań, środków czystości oraz żywności i dystrybucja do konkretnych rodzin, zorganizowane i koordynowane przez działający w spółce Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”.

6 marca odbył się charytatywny bieg Pobiegnij dla Ukrainy, który wspierały Katowickie Wodociągi udostępniając beczkowóz z kranówką katowicką. Na bieg wydano blisko 2200 numerów startowych. Biegaczom towarzyszyły rodziny i znajomi. Szacunkowo w wydarzeniu wzięło udział około 2500 osób. Żeby wystartować w biegu, trzeba było wpłacić co najmniej 30 zł wpisowego. Pieniądze zbierano do puszek. Organizatorzy i pozostali partnerzy wydarzenia zrzekli się zysków na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy. Łącznie zebrano 87 490 zł.

Katowickie Wodociągi stale służą też pomocą jako wsparcie logistyczne. Kiedy do Polski, do Szczecina przyjechał transport leków, by przewieźć je na granicę Katowickie Wodociągi wysłały swój samochód i kierowców. Z Medyki zabrali uchodźców, których trzeba było przywieźć do Katowic. Transportów na granicę i z granicy było kilka. Codziennie natomiast na terenie Katowic kierowcy Katowickich Wodociągów firmowymi samochodami przewożą dary przynoszone przez mieszkańców do różnych punktów i transportują je do punktu dystrybucji utworzonego przez Miasto Katowice. Dwóch pracowników firmy zostało też oddelegowanych do pracy w Centrum Logistycznym przy ul. Miedzianej 15, do którego docierają  transporty jedzenia i środków czystości przeznaczone dla uchodźców. Rzeczy pochodzą ze zbiórek prowadzonych w katowickich szkołach. Do zadań pracujących tam osób należy prowadzenie ewidencji ładunków przychodzących, podział towarów na grupy oraz rozładowywanie i załadowywanie samochodów. Centrum działa codziennie w godzinach od 7:00 do 20:00.

Z inicjatywy i przy koordynacji działającego w Katowickich Wodociągach Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” zorganizowana jest ciągła zbiórka ubrań, środków czystości oraz żywności dla uchodźców. Dystrybucja odbywa się na zasadzie pomocy skierowanej do konkretnych rodzin, które goszczą w domach pracownicy Spółki lub w pomoc, którym pracownicy są zaangażowani.

Zarówno Katowickie Wodociągi jako firma oraz jej pracownicy angażują się w konkretne działania i pomoc celowaną. W ten sposób łatwiej jest ją koordynować, zbierać konkretne potrzeby i pomagać efektywnie. Pomoc widoczna dla pracowników jest także zachęta do włączania się w nią i niesienia pomocy potrzebującym. Takim zaangażowaniem zrażamy się wzajemnie i przez to ono wielką moc!   

 

GALERIA ZDJĘĆ

do góry