Zwycięstwo po raz trzeci | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Zwycięstwo po raz trzeci

2022-03-22

Katowickie Wodociągi po raz trzeci z rzędu zajęły pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji. Zarówno w ubiegłym roku, jak i dwa lata temu  uplasowały się na pierwszej pozycji, a w poprzednich latach także zajmowały miejsca na podium.

Ogólnopolski Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji tworzony jest od 11 lat przez Strefę Gospodarki - niezależny dodatek do Gazety Prawnej. Biorą w nim udział przedsiębiorstwa z całej Polski. Udział w rankingu jest bezpłatny. Tworzony jest w oparciu o dane z ankiety, którą wypełniają jego uczestnicy. Ocena przedsiębiorstw ma charakter uznaniowy. Pod uwagę brane są dane finansowe, takie jak obroty, wynik finansowy czy poziom środków przeznaczanych na inwestycje. Zestawiane są one z danymi technicznymi, takimi jak długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich awaryjność, produkcja/zakup oraz sprzedaż wody, a także ceny za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków. Kolejnym elementem są informacje na temat wielkości zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników firmy - ich udziału w targach i konferencjach branżowych, a także środków finansowych przeznaczanych na ten cel. Bardzo istotne są też informacje na temat działalności przedsiębiorstwa na rzecz społeczności lokalnej. Pokazują one bowiem działania, które nie są obligatoryjne, ale w bardzo istotny sposób wpływają na funkcjonowanie firmy i jej postrzeganie przez środowisko lokalne.

Po raz drugi w historii rankingu magazyn Strefa Gospodarki przyznał dwa pierwsze miejsca. Tak jak w ubiegłym roku Katowickie Wodociągi znalazły się na nim ex aequo z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy. Na podium znalazły się także: na drugiej pozycji ex aequo Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, a na trzeciej ex aequo Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.

- Jednym z podstawowych warunków sprawnego zarządzania firmą jest konsekwencja. To także nieustanne przewidywanie sytuacji, które mogą się wydarzyć i być zawsze „krok przed nimi” - mówi Stanisław Krusz, Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów.

Działając zgodnie z tą zasadą oraz mając na uwadze wyczerpujące się zasoby naturalne oraz postępującą urbanizację, Katowickie Wodociągi wraz z Elektrociepłownią już wiele lat temu uruchomiły instalację, która wykorzystuje ścieki oczyszczone do chłodzenia urządzeń elektrociepłowni. Instalacja ta, to sztandarowy przykład gospodarki o obiegu zamkniętym. Spółka wdraża oraz rozwija nowoczesne technologie związane między innymi z cyfryzacją systemu wodociągowego i kanalizacyjnego poprzez  stosowany monitoring sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz system GIS. Przy pomocy takich narzędzi ma pod kontrolą całą infrastrukturę wodociągową.  Spółka może się pochwalić największym w Polsce pod względem ilości zamontowanych urządzeń pomiarowych systemem zdalnego monitoringu sieci kanalizacyjnej. Przemyślane rozwiązania i dbałość o utrzymanie systemu kanalizacji spowodowały, że nawet w okresie nawalnych deszczy nie występują znaczne zalania ciągów komunikacyjnych infrastruktury miejskiej.

- Nasz sukces w dużej mierze zawdzięczmy także podejmowaniu wspólnie z Miastem Katowice licznych działań na rzecz społeczności lokalnej - podkreśla Stanisław Krusz.  - Nasza firma jest partnerem realizowanego przez Miasto Katowice projektu KATOobywatel.  W ramach tego projektu jest zaangażowana w takie inicjatywy  jak kampania „KRANÓWKA KATOWICKA. Szluknij sie z kokotka!” czy „SprzątaMy Dzielnice”, a także rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez aplikację NaprawmyTo.pl

Spółka kładzie duży nacisk na propagowanie zdrowego stylu życia. a od 2020 roku jest zarządcą dwóch basenów miejskich Brynów i Burowiec. Wspiera też różnego rodzaju wydarzenia sportowe organizowane na terenie miasta. Chętnie angażuje się w akcje charytatywne jak ostatnio zorganizowany bieg Pobiegnij dla Ukrainy, w którym wzięło udział 2500 osób i zebrano na rzecz uchodźców ponad 80 tys. sł.

- W aktualnej sytuacji nasza Spółka włącza się w szereg związanych niesieniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy - podkreśl Stanisław Krusz, Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów.  Wspieramy miasto logistycznie i technicznie. W ostatnim czasie przygotowywaliśmy infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną do ponownej eksploatacji w nieczynnych akademikach, które zostały przygotowane dla uchodźców z Ukrainy.

Spółka przewozi też dary do punktu dystrybucji oraz oddelegowała pracowników do pracy w prowadzonym przez miasto centrum logistyki, do którego trafiają rzeczy zbierane w katowickich szkołach. Kiedy do Polski, do Szczecina przyjechał transport leków, by przewieźć je na granicę Katowickie Wodociągi wysłały swój samochód i kierowców. Z Medyki zabrali uchodźców, których trzeba było przywieźć do Katowic. Transportów na granicę i z granicy było już kilka. Z inicjatywy i przy koordynacji działającej w Katowickich Wodociągach Komisji Zakładowej Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” zorganizowana jest ciągła zbiórka ubrań, środków czystości oraz żywności dla uchodźców. Dystrybucja odbywa się na zasadzie pomocy skierowanej do konkretnych rodzin, które goszczą w domach pracownicy Spółki lub w pomoc, którym pracownicy są zaangażowani.

do góry